Home About Browse Search
Svenska


Älgbete i tid och rum

vad styr älgarna och betestrycket i ungskog?

Månsson, Johan and Andrén, Henrik and Bergström, Roger and Kjellander, Peter and Pehrson, Åke and Kalén, Christer (2008). Älgbete i tid och rum. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2007:7
[Factsheet]

[img] PDF
465kB

Abstract

• Älgens biotopval och betesmönster är föränderliga i tid och rum – t.ex. mellan olika ungskogar och mellan år. • Tillgång och fördelning av olika foderväxter och markens produktionsförmåga påverkar dessa val. • Vanliga händelser som förändrar fodersituationen i landskapet, såsom skogsbruk, storm och brand blir därigenom viktiga för betningens och skogskadornas fördelning. • Snöförhållandena bidrar till en mellanårsvariation i betestryck och skogskador. Resultaten från skadeinventeringar blir därför svåra att använda i lokal förvaltning. • Betestrycket på tall kan förutsägas utifrån information om älgtäthet, fodertillgång och snöförhållanden, men det är svårare att förutsäga bete på vårt- och glasbjörk. • Älgen föredrar vissa trädslag framför andra. Rönn, asp och sälg löper störst risk att betas.

Authors/Creators:Månsson, Johan and Andrén, Henrik and Bergström, Roger and Kjellander, Peter and Pehrson, Åke and Kalén, Christer
Title:Älgbete i tid och rum
Subtitle:vad styr älgarna och betestrycket i ungskog?
Series Name/Journal:Fakta. Skog
Year of publishing :2008
Number:2007:7
Number of Pages:4
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1400-7789
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Forestry
Keywords:betestryck, biotopval, foder, preferens, snö, tall, älg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-30
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-30
ID Code:3592
Department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
Deposited By: Göran Sjöberg
Deposited On:06 Mar 2009 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits