Home About Browse Search
Svenska


Mångfald gynnar mångfald

värdet av sparad död ved och gamla brukade skogar

Hjältén, Joakim and Danell, Kjell and Johansson, Therese and Gibb, Heloise and Alinvi, Ola and Pettersson, Roger and Ball, John and Hilszczanski, Jacek (2007). Mångfald gynnar mångfald. Uppsala: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2007:2
[Factsheet]

[img] PDF
289kB

Official URL: http://www2.slu.se/forskning/2007/FaktaSkog/FS07-0...

Abstract

• Högstubbar lämnas och skapas regelmässigt vid slutavverkning för att öka mängden död ved och gynna vedlevande arter. Vi har undersökt hur stor del av den vedlevande faunan som lever i högstubbar jämfört med andra typer av substrat i Västerbotten, Ångermanland och södra Lappland. • Vi har också studerat hur betydelsefulla naturreservat är för vedlevande arter i jämförelse med brukade skogar. • Högstubbar gynnar definitivt vedlevande skalbaggsarter, men knappt 50 % av de arter som vi fångade återfanns på stubbar. Resten av arterna kom från avkapade toppar eller lågor. • Avverkningsmogna brukade skogar och reservat innehöll en förvånansvärt likartad skalbaggsfauna, trots att de brukade skogarna bara innehöll mellan en fjärdedel (lågor) till en tiondel (stående döda träd) av den volym död ved som fanns i reservaten. • Våra resultat tyder på att gamla brukade skogar innehåller betydande naturvärden, vilket förmodligen är ett resultat av att de inte utsatts för trakthyggesbruk. Deras värde ur naturvårdssynpunkt ska därför inte underskattas.

Authors/Creators:Hjältén, Joakim and Danell, Kjell and Johansson, Therese and Gibb, Heloise and Alinvi, Ola and Pettersson, Roger and Ball, John and Hilszczanski, Jacek
Title:Mångfald gynnar mångfald
Subtitle:värdet av sparad död ved och gamla brukade skogar
Series Name/Journal:Fakta. Skog
Year of publishing :2007
Number:2007:2
Number of Pages:4
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1400-7789
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning > Nature conservation and landscape management
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Forestry
Keywords:död ved, biologisk mångfald, vedlevande insekter, habitatkrav
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-40
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-40
ID Code:3598
Department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Deposited By: Göran Sjöberg
Deposited On:17 Mar 2009 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits