Home About Browse Search
Svenska


Öjebynprojektet

ekologisk produktion av livsmedel : slutrapport

Jonsson, Simon (2004). Öjebynprojektet. Technical Report. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Röbäcksdalen meddelar ; 2004:5
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Sedan 1988 har Forskningsstationen Öjebyn i Norrbotten varit inriktad på systemutveckling av ekologisk mjölkproduktion. Denna verksamhet har kunnat bedrivas i det s.k. ”Öjebynprojektet – ekologisk produktion av livsmedel” under åren 1990 – 2001. Projektansökan utformades av distriktsförsöksledaren Kjell Martinsson i samverkan med representanter för lantbruksnämnderna i norra Sverige och företrädare för näringen. Projektet har finansierats gemensamt under hela eller delar av projekttiden av SLU, Länsstyrelsen i Norrbotten, Jordbruksverket, Norrmejerier, Regional jordbruksforskning för Norra Sverige (RJN), Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF), Piteå kommun, Arvidsjaurs kommun, Länsstyrelsen i Västerbotten, Länsstyrelsen i Västernorrland, Länsstyrelsen i Jämtland och Norrlandsfonden. Projektet genomfördes under ledning av en styrgrupp som inledningsvis bestod av distriktsförsöksledarna Lennart Lomakka vid avd. för norrländsk växtodling, Kjell Martinsson vid avd. för norrländsk husdjursskötsel, Bo Nilsson vid avd. för norrländsk trädgårdsskötsel samt försöksledaren Simon Jonsson. En referensgrupp har funnits knuten till projektet med representanter från flera institutioner vid SLU, Länsstyrelsen i Norrbotten, LRF, Landstinget, Hushållningssällskapet, NLP/Norrmejerier och Samodlarna. Vid behov har både företrädare för konsumentintressen (Konsum och ICA) samt konventionell och alternativ/ekologisk produktion adjungerats. Lantmästaren Martin Lundqvist har deltagit i planering och genomförande av projektet under hela projekttiden och varit ansvarig för insamlandet av allt underlag till det material som redovisas i denna rapport. Agronom Bill Hultman har också under alla år bidragit med värdefulla insatser och synpunkter inom växtodlingens område. På liknande sätt har hortonom Elisabeth Öberg bidragit inom trädgårdsskötselns område

Authors/Creators:Jonsson, Simon
Title:Öjebynprojektet
Subtitle:ekologisk produktion av livsmedel : slutrapport
Series Name/Journal:Röbäcksdalen meddelar
Year of publishing :2004
Number:2004:5
Number of Pages:48
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0348-3851
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Agronomy
Keywords:livsmedelsproduktion, mjölkproduktion, foder, växtodling, ekologisk produktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-1-154
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-1-154
ID Code:3622
Department:(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
Deposited By: Dr Johanna Wallsten
Deposited On:16 Mar 2009 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits