Home About Browse Search
Svenska


Om dikningsintensiteten vid dränering av åkerjord

resultat av fältförsök med olika dikesavstånd : 9 Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län

Berglund, Gösta and Håkansson, August and Eriksson, Janne (1978). Om dikningsintensiteten vid dränering av åkerjord. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics ; 108
[Report]

[img] PDF
7MB

Abstract

I denna skrift meddelas resultat från 13 fältförsök med prövning av olika dikesavstånd. Försöken är belägna i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län och har utformats som s.k. bandförsök på sätt som närmare framgår av fig. I. De omfattar vanligen två dikesavstånd som återkommer i två eller tre upprepningar. Man får i dessa försök en detaljerad beskrivning av skördekurvan mellan dikena. Vissa av försöken är ursprungligen utlagda enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna tvärs över dikena. Försöksskörd enligt denna äldre försöksmetodik har i några fall bibehållits jämsides med skörd enligt bandförsökstekniken. Försöken har följts genom avkastningsbestämning. Dessutom har det gjorts observationer över upptorkning och markbärighet särskilt vid tiden för vårarbetenas början och i samband med skörd och höstplöjning. Resultaten har i det föregående redovisats för varje enskild försöksplats. För att få en mera samlad resultatöverblick har tabell I sammanställts. Huvuddelen av försöken ligger på sedimentjordar i Norrlands älvdalar och kustland. Jordarna utgöras av mo-mjälajordar med en lerhalt som gör att de får betecknas som leriga jordar eller lättleror. Genomsläppligheten enligt borrhålsmetoden har uppmätts till värden från 0,06 m/dygn till över 10 m/dygn. Det nämnda värdet 0,06 m/dygn är lågt och gäller en enda försöksplats (Kvarnsvedjan). För övriga försöksfält på sedimentjord är genomsläppligheten god eller mycket god. Två av försöken är belägna inom jordbruksområdet runt Storsjön i Jämtland. I båda fallen är det fråga om moränlättlera med låg genomsläpplighet. I försöken har prövats dikesavstånd mellan 18 och 40 meter. Dikesdjupet ligger genomgående mellan O.80 och 1.0 meter. Försöken har varit föremål för observationer över upptorkning och markbärighet mellan 6 och 18. Antalet skördeår är ofta lägre än antalet observationsår och ligger mellan 5 och 18 år. Medelnederbörden för olika år och försöksplatser har under försöksperioden varierat mellan 468 och 625 mm.

Authors/Creators:Berglund, Gösta and Håkansson, August and Eriksson, Janne
Title:Om dikningsintensiteten vid dränering av åkerjord
Subtitle:resultat av fältförsök med olika dikesavstånd : 9 Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län
Series Name/Journal:Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics
Year of publishing :1978
Number:108
Number of Pages:104
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:91-7088-883-3
ISSN:0348-1816
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:dikningsintensitet, dränering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-1-166
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-1-166
ID Code:3668
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics
Deposited By: Anna Nilsson
Deposited On:15 Apr 2009 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits