Home About Browse Search
Svenska


Meteorologiska mätningar med ballong för bedömningar av ljudutbredning i Åkarp 2008

Mattsson, Jan O. and Wadbro, John and Thorsson, Pontus and Skärbäck, Erik (2009). Meteorologiska mätningar med ballong för bedömningar av ljudutbredning i Åkarp 2008. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:7
[Report]

[img] PDF
476kB

Abstract

I järnvägsutredningen Södra stambanan Håstad-Arlöv råder oenighet mellan Banverket och Burlövs kommun om huruvida Åkarp, i en dalgång med omgivande höglänta öppna marker, har särskilda lokalklimatiska förhållanden under nätter med inversion som innebär att Nordiska Beräkningsmodellen för buller inte är tillämplig för den orten. Samtidiga omfattande mätningar av buller och lokalklimatdata år 2006 visade på större bullerförstärkning nattetid än tidigare uppmätt i Sverige. Meteorologisk statistik lokalt visar att detta kan inträffa flera nätter per vecka. Naturvårdsverket skriver i sina anvisningar för Nordiska beräkningsmodellen att den modellen inte är kalibrerad för särskilda väderförhållanden, men att en korrektion kan införas för att justera för lokala variationer. SMHI rekommenderar 2007 ytterligare mätningar i samarbete mellan Banverket och Burlövs kommun. Banverket tog avstånd från hela resonemanget och har avböjt medverkan i SMHIs rekommenderade mätningar. Därför har Burlövs kommun själv, i partnerskap med expertis från SLU, gått vidare och genomfört mätningar av de lokalklimatiska förhållandena, sommaren 2008. Forskargruppen består av prof em Jan O. Mattsson, Lunds universitet, tekn dr Pontus Thorsson, Akustikverkstan AB i Järpås, vilka båda ansvarar för de vetenskapliga slutsatserna avseende meteorologi respektive buller. Forskarstuderande John Wadbro SLU, har praktiskt genomfört mätningarna. Uppdragsmottagare och ekonomiskt ansvarig för studien är professor Erik Skärbäck, SLU.

Authors/Creators:Mattsson, Jan O. and Wadbro, John and Thorsson, Pontus and Skärbäck, Erik
Title:Meteorologiska mätningar med ballong för bedömningar av ljudutbredning i Åkarp 2008
Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :May 2009
Number:2009:7
Number of Pages:21
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-86197-18-6
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING
Keywords:lokalklimat, buller, trafik, beräkningsmetoder, ballonger
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-75
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-75
ID Code:3726
Department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Deposited By: Erik Skärbäck
Deposited On:15 May 2009 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits