Home About Browse Search
Svenska


Erosion och erosionskydd i vattenmiljöer

Carlsson, Jennifer and Persson, Jesper (2006). Erosion och erosionskydd i vattenmiljöer. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
(LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik) ; 2006:2
[Report]

[img] PDF
5MB

Abstract

Om små vattenanläggningar skadas genom erosion blir det ingen större katastrof, som i fallet med kollapsande kraftverksdammar med efterföljande flodvåg, men konsekvensen kan fortfarande vara betydande för enskilda personer och för den lokala naturmiljön. Det finns däremot ingen anledning till att mindre system skall dimensioneras och utformas sämre bara för att konsekvenserna kan ses som ”ringa”. Till detta kan det sägas att det är lika illa med underdimensionerade system med ökad erosionsrisk som för överdimensionerade system med stora ekonomiska kostnader och onaturligt utseende. Det är med andra ord lika bra att alla vattenmiljöer erosionssäkras rätt från början. Det finns en del svenska och utländska handböcker på marknaden som behandlar hur man dimensionerar och utformar mindre vattensystem som dammar och mindre vattendrag. Dessvärre behandlas sällan erosion och erosionsskydd. Inte heller behandlas erosionsskydd för små vattenmiljöer med överdriven iver på civilingenjörs-, biolog-, landskapsingenjörs och landskapsarkitektutbildningarna. Den här rapporten syftar därför till att sammanställa kunskap om erosion och erosionsskydd för vattenmiljöer med fokus på småskaliga system. Målsättningen är att rapporten skall fungera som en introduktion till ämnet erosion och erosionsskydd för alla som har intresse av att projektera, reparera eller sköta vattenanläggningar. Målgruppen är allt från studenter, konsulter till intresserade privatpersoner. Rapporten avgränsar sig till att allmänt beskriva erosionsprocesser, material, skyddslager, samt dimensionering och utformning av erosionsskydd av slänter, botten och mindre jordvallar. Sist i rapporten finns även exempel på erosionsskador, beskrivna med text och bilder. Grunden för arbetet består i två svenska manualer om erosionsskydd som givits ut av Vägverket: Erosionsskydd i vatten vid väg- och brobyggnad och Utförande av erosionsskydd i vatten vid brobyggnad, samt tre norska manualer: Små dammer, Veiledning for planlegging, bygging og vedlikehold; Planter skaper bedre miljø: 1 Veileder; och Vassdragshåndboka: Håndbok i forbygningsteknikk og vassdragsmiljo. I Svensk Byggtjänsts Anläggnings AMA 98, finns dock inget skrivit som berör erosionsskydd i vattenmiljöer.

Authors/Creators:Carlsson, Jennifer and Persson, Jesper
Title:Erosion och erosionskydd i vattenmiljöer
Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik)
Year of publishing :2006
Number:2006:2
Number of Pages:36
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1652-1552
Language:Swedish
Additional Information:Den här rapporten är i huvudsak baserad på Jennifer Carlssons examensarbete Dimensionering för erosionsskydd i vattendrag: litteraturstudie med fallstudie av fem dagvattendammar (10 poäng). Manuset är sedan bearbetat av Jesper Persson med målsättningen att rapporten skall fungera som en introduktion till ämnet erosion och erosionsskydd i vattenmiljöer med inriktning mot småskaliga system. Författarna vill tacka Eva-Lou Gustavsson (SLU) för kommentarer på rapporten.
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning
Obsolete subject words > INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS > Water in nature and society
Keywords:erosion, erosionsskydd, vatten, erosionsskador
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-86
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-86
ID Code:3757
Department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
(LTJ, LTV)
Deposited By: Jenny Casey Eriksson
Deposited On:02 Jun 2009 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits