Home About Browse Search
Svenska


Klimatanpassning av Lunds stadskärna

äldre vattenstrukturer i nytt perspektiv för Höje å avrinningsområde

Bucht, Eivor and Deak, Johanna (2009). Klimatanpassning av Lunds stadskärna. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:2
[Factsheet]

[img] PDF
1MB

Abstract

Efter tre veckors ihållande regn och intensiva skyfall i juli 2007 överträffades alla tidigare nederbördsrekord i södra Sverige. I Skåne steg nivån i Höje å med kontinuerliga flödesstoppar och samtliga kommuner i avrinningsområdet drabbades av översvämningar. Stora skador i Lomma och Staffanstorp, till följd av översvämningarna, exponerade en sårbarhet kring de metoder och system som samhället tidigare förlitat sig på – en dagvattenhantering som helt enkelt inte kommer att räcka i ett framtida klimatscenario. Med hänsyn till Lunds hydrologiska påverkan i avrinningsområdet och genom att lyfta fram stadskärnans historiska vattenlandskap, ger nedanstående studie perspektiv på en möjlig klimatanpassning i en idag tillsynes svåranpassad stadsbild och på ett omhändertagande av dagvatten i samspel med Höje å.

Authors/Creators:Bucht, Eivor and Deak, Johanna
Title:Klimatanpassning av Lunds stadskärna
Subtitle:äldre vattenstrukturer i nytt perspektiv för Höje å avrinningsområde
Series Name/Journal:LTJ-fakultetens faktablad
Year of publishing :2009
Number:2009:2
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Additional Information:Fakta från Landskapsarkitektur
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning
Obsolete subject words > INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS > Water in nature and society
Keywords:nederbörd, avrinningsområden, översvämningar, dagvattenhantering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-107
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-107
ID Code:3793
Faculty:LTJ - Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Deposited By: Jenny Casey Eriksson
Deposited On:15 Jun 2009 00:00
Metadata Last Modified:15 Jun 2015 12:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits