Home About Browse Search
Svenska


Lämpliga lokaliseringsorter för halmeldade fjärrvärmeverk i Östergötlands och Örebro län

Sahlberg, Mona (1990). Lämpliga lokaliseringsorter för halmeldade fjärrvärmeverk i Östergötlands och Örebro län. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik ; 145
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Projektet har utförts för att klargöra möjligheterna för halmeldade fjärrvärmeverk i Östergötlands och Örebro län. Detta har gjorts genom studier av kommunernas energiplaner och samtal med lantbrukare och berörda kommuntjänstemän. Tillgänglig halmmängd har beräknats för området inom 20 km från berörda orter och mängderna har jämförts med respektive orts energibehov. Min slutsats av dessa samtal och energiplaner är att man i mycket större utsträckning än idag skulle kunna elda med halm. Halmtillgången är oftast god och lantbrukarna är intresserade av att leverera halm för energiändamål. Att så få halmvärmeverk finns idag beror troligen till största delen på att det saknats väl fungerande anläggningar att referera till, samt att den svenska energipolitiken har missgynnat biobränslen och låtit priserna på olja, kol och el sjunka, trots miljökonsekvenserna. Här kan vi jämföra med Danmark som låtit priserna på de fossila bränslena, samt el vara höga och där det idag är vanligt med halm som energikalla. Ett annat faktum som i nuläget hindrar nya halmeldade fjärrvärmeverk från att byggas är att de större orterna redan är uppbundna av andra billiga energislag, såsom kol, spillvärme eller avfallsförbränning. De mindre orterna å andra sidan har inga fjärrvärmenät och det är i dagsläget inte ekonomiskt försvarbart att bygga sådana, speciellt med tanke på att orterna vanligen har låg värmetäthet. Bland båda typerna av orter finns det vissa kommuner som är helt inriktade på naturgas som enda möjlighet till ersättning av olja och el.

Authors/Creators:Sahlberg, Mona
Title:Lämpliga lokaliseringsorter för halmeldade fjärrvärmeverk i Östergötlands och Örebro län
Series Name/Journal:Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik
Year of publishing :1990
Number:145
Number of Pages:38
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för lantbruksteknik, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0283-0086
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Area technology
Keywords:straw, byproducts, energy sources, energy generation, fuel crops, solid fuels, combustion, heating, district heating plants, straw fuel, boilers, postential, acceptance, bio fuel, bio-energy systems, bio-fuel boiler, biomass, bio-residues, bioenergy potential, biomass energy, biomass potential, biomass utilization, combustion systems, energy resource, straw heated
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-190
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-190
ID Code:3898
Department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Deposited By: Erica Lövgren
Deposited On:04 Sep 2009 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits