Home About Browse Search
Svenska


Närproducerat foder till svenska mjölkkor

miljöpåverkan från djur

Liljeholm, Marie and Bertilsson, Jan and Strid, Ingrid (2009). Närproducerat foder till svenska mjölkkor. Technical Report. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård ; 273
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

En stor del av fodret till svenska mjölkkor utgörs av kraftfoder. I detta kraftfoder ingår ofta råvaror som sojamjöl och palmkärnexpeller som man vet ger stora miljökonsekvenser. Några exempel på miljöeffekter av dessa importerade råvaror är hög pesticidanvändning, minskad biologisk mångfald, erosionsproblem, resursuttag av fosfor och kalium, stora inflöden av kväve samt hög energikostnad för torkning och transport. Dessutom kan negativa etiska aspekter finnas i samband med odlingen. Denna problematik har ingående beskrivits i rapporten ”Närproducerat foder” (Emanuelson, m.fl., 2006). Där har det undersökts om det är möjligt att övergå till mer närproducerat foder till de svenska korna. Det innebär bl.a. en ökad användning av vallfoder och lokalt producerade kraftfoderråvaror som ärter och raps, men även nyare biprodukter från energiframställning som t.ex. agrodrank. Fokus i det ovan nämnda arbetet var produktionsbiologiskt och ekonomiskt. Slutsatsen var att det finns stora möjligheter att utfodra korna med närproducerat foder och samtidigt bibehålla en hög mjölkavkastning med god kvalitet. Som en fortsättning på det arbetet behöver man även analysera miljökonsekvenserna av att övergå till mer närproducerat foder. Dels från foderframställning, som omfattar allt ifrån odling tills fodret når foderbordet. Dels fodrets väg genom djuret tills produkterna lämnar gården. Det är den senare aspekten som kommer att beskrivas i föreliggande arbete.

Authors/Creators:Liljeholm, Marie and Bertilsson, Jan and Strid, Ingrid
Title:Närproducerat foder till svenska mjölkkor
Subtitle:miljöpåverkan från djur
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Year of publishing :October 2009
Number:273
Number of Pages:41
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9838
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Animal production > Animal nutrition and management
Keywords:metan, utfodring, miljöpåverkan, kväve, fosfor, emissioner, foder, mjölkkor, klimat, foderstat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-12-1
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-12-1
ID Code:4037
Department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Deposited By: Marie Liljeholm
Deposited On:13 Oct 2009 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits