Home About Browse Search
Svenska


En plantering med poppel, björk och gran på nedlagd jordbruksmark vid Umeå

Elfving, Björn (2009). En plantering med poppel, björk och gran på nedlagd jordbruksmark vid Umeå. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel) ; 5
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Med syfte att vinna insikt om olika trädslags etablerings- och produktionsförmåga på nedlagd jordbruksmark planterades jättepoppel (Populus trichocarpa), vårtbjörk (Betula pendula) och gran (Picea abies) på några inägor öster om Umeå 1986 och 1989. Våren 1986 planterades en parcell med två poppelkloner i systematisk blandning och en parcell med förädlad finsk och svensk vårtbjörk i systematisk blandning. Våren 1989 planterades två parceller vardera med björk och gran och en med poppel. Planteringsförbandet var genomgående 2x3 m. På 20 år producerade björken ca 100, granen ca 150 och poppeln ca 225 m3sk per ha. Björken har drabbats av allehanda skador och utbildat få vackra stammar. Svenska björken har vuxit något bättre än den finska men skillnaden är inte signifikant. Granen har vuxit bra och övre höjden vid 23 års ålder indikerar G34. Poppelklonernas utveckling skiljer sig signifikant. Den som var grövst vid den första gallringen hade samtidigt klenast grenar. Därefter växte den klart sämre. Flertalet popplar drabbades av kambiedöd mot sydväst på stammens nederdel våren 2003. Klonerna drabbades ungefär lika. Skadorna har delvis övervallat och tycks inte ha haft någon större inverkan på tillväxten. Etablering av poppel med rotade sticklingar (plantor) i stället för direkt utsättning av sticklingspinnar medförde högre överlevnad och en tidsvinst i höjd på ca 0,5 år. En sammanfattning ges av de erfarenheter av åkerplantering som vunnits i försöket.

Authors/Creators:Elfving, Björn
Title:En plantering med poppel, björk och gran på nedlagd jordbruksmark vid Umeå
Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel)
Year of publishing :19 October 2009
Number:5
Number of Pages:21
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1654-2452
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Forestry
Keywords:jättepoppel, klontester, sticklingar, skador, överlevnad, höjdutveckling, virkesproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-121
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-121
ID Code:4067
Department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Deposited By: Elisabeth Degerstedt
Deposited On:23 Oct 2009 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits