Home About Browse Search
Svenska


Räddningsinsatser i lantbruksmiljö

Emanuelsson, Rosmari (2009). Räddningsinsatser i lantbruksmiljö. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

[img] PDF
823kB

Abstract

Sammanfattning Följande undersökning har för avsikt att kartlägga hur förekommande olyckor är för räddningspersonal som gör insatser i lantbruksmiljö. Enkäten innehåller även frågor om förekomsten av insatser, vilken typ av insatsers om utförs i jordbruksmiljö samt behov av ökad kompetens inom detta område. En webbaserad enkät skickades till samtliga räddningstjänster i Sverige. Svarsfrekvensen uppgick till 56 procent. Resultatet av studien visar att olycksrisken för personal som utför räddningsinsatser i jordbruksmiljö är betydande. 20 procent av personalen har varit nära eller har skadats under räddningsinsatser. 63 procent uppger att det finns behov av ökad kompetens för insatser i lantbruksmiljö. Sammanfattningsvis visar undersökningen att lantbruk är en högriskmiljö även för personal i räddningstjänst. Arbetet med säkerhetsfrågor måste fortgå på bred front för att reducera risken för skador och dödsfall. Summary The purpose of the survey was to study the frequency of accidents among rescue workers operating in agricultural environments. To do this a web-based survey was sent to all rescue units in Sweden. The survey even contained questions regarding the frequency of rescue operations, types of operations carried out in agricultural environments, and the need for improving the competence of personnel for carrying out operations in this type of environment. The results of the study show that the accident risk for rescue workers operating in agricultural environments is high. Almost 20 percent of personnel have nearly been or been injured during such rescue operations. 63 percent state that there is a need for improving competence for operations in agricultural environments. Overall the survey indicates that farms are a high risk environment even for rescue services. Work with safety issues in agricultural environments needs to continue on a broad front to reduce the risk of injury or death for rescue workers.

Authors/Creators:Emanuelsson, Rosmari
Title:Räddningsinsatser i lantbruksmiljö
Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :1 December 2009
Volume:2009:7
Number:2009:1
Page range:2-23
Number of Pages:23
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi, SLU
ISBN for printed version:978-91-86373-05-4
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > MEDICINE > Social medicine > Public health medicine research areas > Occupational medicine
Keywords:Räddning, Landsbygd, Olycksfall, Arbetsmiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-81
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-81
ID Code:4396
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
Deposited By: Rosmari Emanuelsson
Deposited On:15 Dec 2009 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits