Home About Browse Search
Svenska


Hälsa och säkerhet inom landsbygdsturism

Emanuelsson, Rosmari (2009). Hälsa och säkerhet inom landsbygdsturism. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

[img] PDF
874kB

Abstract

Sammanfattning Följande undersökning har för avsikt att kartlägga hälso- och säkerhetsfrågor för turister som besöker lantbruk. En webbaserad enkät skickades till samtliga medlemmar i föreningen Bo på Lantgård som har e-postadress (323) för att kartlägga verksamheten. Svarsfrekvensen uppgick till 57 procent. Resultatet av studien visar att olycksrisken för människor som besöker gårdarna är betydande. Flera incidenter rapporteras som skulle kunna ha lett till dödsfall eller svåra skador. Många gårdar är väl medvetna om den olycksdrabbade miljö de lever i och arbetar även aktivt med säkerhet, både för sig själva, familjen och för gäster. Dock saknar cirka hälften av gårdarna skriftlig information om säkerhet och regler. Sammanfattningsvis visar undersökningen att lantbruk är en högriskmiljö även för besökare. Arbetet med säkerhetsfrågor måste fortgå på bred front för att reducera risken för skador och dödsfall. Summary The purpose of the study was to establish the state of health and safety issues in regard to tourists visiting farms. A web-based survey was sent to all of the 323 members of the Swedish association Bed & Breakfast (Bo på Lantgård). The reply frequency was 57 percent. The results of the study show that the risk of accident is significant for tourists visiting farms. Several incidents were reported that could have lead to death or serous injury. Many farms are well aware of the precarious environment they live and work in, and are actively working with safety issues for them selves, family and guests. However, half of the farms lack written safety information and rules. To sum up the study shows that farms are a high risk environment even for visitors and that more should be done to reduce the risk of injury or death to visitors.

Authors/Creators:Emanuelsson, Rosmari
Title:Hälsa och säkerhet inom landsbygdsturism
Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :1 December 2009
Number:2009:1
Number of Pages:21
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi, SLU
ISBN for printed version:978-91-86373-06-1
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > MEDICINE > Social medicine > Public health medicine research areas > Public health science
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Area economics > Information science
Keywords:Hälsa, Säkerhet, Arbetsmiljö, Landsbygd, Turism
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-80
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-80
ID Code:4406
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
Deposited By: Rosmari Emanuelsson
Deposited On:15 Dec 2009 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits