Home About Browse Search
Svenska


Böklåda med torv på rastgårdsytan i ekologisk slaktgrisproduktion

hur utformas böklådan på bästa sätt?

Olsson, Anne-Charlotte and Selberg Nygren, Emma and Andersson, Mats and Jeppsson, Knut-Håkan and Rantzer, Dan and Botermans, Jos (2009). Böklåda med torv på rastgårdsytan i ekologisk slaktgrisproduktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:20
[Factsheet]

[img] PDF (Reviderad version)
331kB
[img] PDF (Errata)
93kB
[img] PDF (Fakta 2009:20 ursprunglig version)
358kB

Abstract

Syftet med det utförda försöket var att studera om det inom den ekologiska slaktgrisproduktionen går att påverka grisarnas beteende och val av gödselplats på rastgårdsytan utomhus genom att berika denna yta med s.k. ”böklådor”. Tanken var att böklådor med bökmaterial ökar grisarnas aktivitet på en stor del av utomhusytan och att detta resulterar i att grisarna koncentrerar sin gödsling och urinering till ett mindre område utanför böklådorna eftersom grisar ogärna gödslar där de är aktiva. Ett ”bättre” gödslingsbeteende borde också leda till en minskad ammoniakemission (NH3). Förutom att studera effekten av en böklåda på rastgårdsytan utomhus var frågeställningen i försöket att undersöka hur böklådan utformas på bästa sätt. Försöket utfördes i ett försöksstall för ekologiska grisar. Totalt jämfördes fyra olika utformningar av böklådor; liten med låg vägg, liten med hög vägg, (figur 2), stor med låg vägg och stor med hög vägg (figur 3) med kontrollboxar utan böklådor på uteplattan (figur 1). Resultaten visade tydligt att grisarnas gödslingsbeteende ”förbättras” med böklådor. Emissionsmätningarna bekräftade att grisarna ogärna gödslar i böklådorna. Den stora böklådan med hög vägg gav det totalt sett bästa resultatet, både vad gällde renhet och NH3-emission.

Authors/Creators:Olsson, Anne-Charlotte and Selberg Nygren, Emma and Andersson, Mats and Jeppsson, Knut-Håkan and Rantzer, Dan and Botermans, Jos
Title:Böklåda med torv på rastgårdsytan i ekologisk slaktgrisproduktion
Subtitle:hur utformas böklådan på bästa sätt?
Series Name/Journal:LTJ-fakultetens faktablad
Year of publishing :2009
Number:2009:20
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Additional Information:Fakta från Lantbrukets byggnadsteknik. Observera att här finns två olika versioner av faktabladet, en med tillhörande errata samt en fullständigt korrigerad fil. Se de respektive filbeskrivningarna för förtydligande.
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Animal production > Animal nutrition and management
Keywords:ekologisk slaktgrisproduktion, bökmaterial, torv, ammoniak, emission, hygien
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-83
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-83
ID Code:4449
Department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Deposited By: Anne-Charlotte Olsson
Deposited On:07 Oct 2010 00:00
Metadata Last Modified:27 Mar 2015 14:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits