Home About Browse Search
Svenska


Studier av lokalklimat och ljudutbredning i en svensk tätort

Mattson, Jan O. and Wadbro, John and Thorsson, Pontus and Skärbäck, Erik (2009). Studier av lokalklimat och ljudutbredning i en svensk tätort. Svensk geografisk årsbok. 85 , 47-66
[Research article]

[img] PDF
3MB

Abstract

Spridning av buller påverkas av meteorologiska förhållanden, särskilt temperatur och vind, i de luftskikt genom vilka ljudet färdas. Det lokala vädret och klimatet blir därför av betydelse för ljudspridningen. Bildning av kalluft och markinversion varierar bl a beroende på topografi och markanvändning. En järnvägsutredning för Södra stambanan berör tätorten Åkarp (5582 inv.) i södra Sverige. Tätorten är belägen i en svacka i ett eljest öppet jordbrukslandskap. Här har den svenska järnvägsmyndigheten (Banverket) använt en beräkningsmodell för bullerspridning (NMT-modellen) som inte är korrigerad för inverkan av det lokala klimatet. Denna studie syftar till att kartlägga hur tillämplig NMT-modellen är för de speciella ljudutbrednings- och klimatförhållanden som råder i Åkarp. Temperaturmätningar i master i Åkarpsdalens botten och på dalens sluttning visar att kalluft tillförs dalen från dess omgivningar och deponeras i denna. Denna speciella meteorologiska situation i Åkarp medför kraftigt ökat buller även långt från järnvägen jämfört med en neutral atmosfär. Bullret är så högt att sömnkvaliteten för de boende påverkas negativt. Ballongsonderingar visar att kalluft under inversionsnätter tillrinner in över Åkarp från omgivningen till en mäktighet av över 16 m. Dessutom visas att temperaturinversion i undre luftskikt här kan bildas under såväl klara, vindstilla nätter som under klara nätter med svag till måttlig vind. Åkarp ligger inom västvindbältet. Bullerförstärkningar kan fås inte enbart genom att ljudet går i bågar inom kalluftssjön som ibland når över bebyggelsen, utan även som en kombinationseffekt av temperaturinversion och medvind som kröker ljudbågarna tillbaks ner i kalluftssjön. Situationen bedöms mycket ovanlig jämfört med förhållandena i slättbygderna i Mellansverige. NMT-modellen torde därför inte vara tillämplig för Åkarp.

Authors/Creators:Mattson, Jan O. and Wadbro, John and Thorsson, Pontus and Skärbäck, Erik
Title:Studier av lokalklimat och ljudutbredning i en svensk tätort
Series Name/Journal:Svensk geografisk årsbok
Year of publishing :2009
Volume:85
Page range:47-66
Publisher:Sydsvenska geografiska sällskapet
ISSN:0081-9808
Language:Swedish
Publication Type:Research article
Refereed:Yes
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning
Obsolete subject words > NATURAL SCIENCES > Earth sciences > Atmosphere and hydrosphere sciences > Meteorology
Keywords:buller, meteorologi, beräkningsmodeller, bullerspridning, Åkarp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-165
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-165
ID Code:4504
Department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Deposited By: Jenny Casey Eriksson
Deposited On:29 Jan 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits