Home About Browse Search
Svenska


Trädgården vid Tomarps Kungsgård 1614-1658

Wahlsteen, Eric (2010). Trädgården vid Tomarps Kungsgård 1614-1658. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:1
[Report]

[img] PDF
6MB

Abstract

Tomarps Kungsgård, vid Kvidinge i Åstorps kommun, är en borgmiljö med anor från medeltiden och ett statligt byggnadsminne som äger en spännande historia. I Rönne ås dalgång bjuder landskapet kring godset på många scener, från åker-, ängs- och hagmark till betesmark, stallar, parkens trädkronor, delar av en tidigare vallgrav och spår av tidigare trädgårdsanläggningar. Tomarps kungsgård representerar framför allt den typ av borganläggning som utvecklades under den danska renässansen i början av 1600-talet. Parken och trädgården har förändrats vid ett flertal tillfällen sedan dess, bland annat på 1770-talet och på 1800-talet i samband med att huvudbyggnaden också byggdes om. Spår av alla dessa perioder i anläggningens historia finns kvar idag. Ett av målen för Statens Fastighetsverk (SFV) som förvaltar anläggningen i samarbete med Åstorps kommun och Tomarps Kungsgård HB, som arrenderar kungsgården av SFV, är att vidmakthålla den kulturhistoriskt värdefulla byggnads- och parkmiljön i samspel med nya verksamheter vid kungsgården. Idag rymmer byggnads- och parkmiljön vid Tomarp en välbesökt utställningsverksamhet och ett café. Ett vårdprogram för Tomarps Kungsgård formulerades 2001 av en arbetsgrupp bestående av SFV, arkitekt Mats Edström, landskapsarkitekt Barbara Johnson och biträdande stadsantikvarie Anders Reisnert. Med detta vårdprogram som grund har Institutionen för landskapsplanering Alnarp (numera Område Landskapsarkitektur) vid Sveriges Lantbruksuniversitet, blivit kontaktade för att diskutera en fördjupning av de studierna som lades fram och för ett samarbete när det gäller Tomarps Kungsgårds framtid. Detta har till att börja med resulterat i ett antal examensarbeten som knyter an till vårdprogrammet och det har även fört diskussionen om den fysiska verkligheten i anläggningen vidare. Två studier har genomförts under våren 2006 som handlar om trädgårdens användning och växtmaterial 1614-58, samt om olika kulturyttringar (trädgård, konst, musik etc) under samma period. En tredje studie gjordes under 2008 avseende Tomarps Kungsgård i ett större landskapligt sammanhang. Alla studierna sammantagna är en grogrund för vidare diskussioner och ett fortsatt samarbete mellan Tomarps Kungsgård, Statens Fastighetsverk, Sveriges Lantbruksuniversitet och Åstorps kommun. Äventyret fortsätter. Rapporten du nu har i din hand är de två studierna från 2006, genomförda och skrivna av Eric Wahlsteen. Handledare och ansvarig för sammanställning av studierna inför tryckning har varit Anna Jakobsson, FilDr vid Område Landskapsarkitektur, SLU Alnarp. Tryckningen har finansierats av Statens Fastighetsverk.

Authors/Creators:Wahlsteen, Eric
Editors:Jakobsson, Anna
Title:Trädgården vid Tomarps Kungsgård 1614-1658
Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :February 2010
Number:2010:1
Number of Pages:98
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Område Landskapsarkitektur, SLU
ISBN for printed version:978-91-86373-07-8
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning > Nature conservation and landscape management
Keywords:Tomarp, 1600-tal, trädgårdshistoria, Ove Giedde, Burman-Fischer, renässans, Horticultura Danica
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-91
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-91
ID Code:4537
Department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Deposited By: Anna Jakobsson
Deposited On:17 Feb 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits