Home About Browse Search
Svenska


Inventering av fem karaktärer i Östra Göinge kommun

Det artrika, Kulturen, Det rofyllda, Rymd och Det vilda

von Essen, Elisabeth and Skärbäck, Erik (2010). Inventering av fem karaktärer i Östra Göinge kommun. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:7
[Report]

[img] PDF
6MB

Abstract

Forskning inom miljöpsykologi med inriktning på perception av landskapet har lett fram till slutsatsen att åtta olika karaktärer i utemiljön är av betydelse för människans hälsa och välbefinnande. Denna studie kartlägger genom fokusgrupper, fältobservation och via GIS, fem av karaktärerna: Det rofyllda, Det vilda, Det artrika, Rymd och Kulturen i Östra Göinge kommun. Avsikten är att få fram en metod för inventering av landskapet som möjliggör utveckling av miljöer för hälsa och välbefinnande på kommunövergripande nivå samt för planering och analys av frågor kring friluftsliv och rekreation. I rapporten, som baseras på illustrationer i form av kartor samt fotografier, beskrivs tillvägagångssätt samt ges exempel på de olika karaktärerna.

Authors/Creators:von Essen, Elisabeth and Skärbäck, Erik
Title:Inventering av fem karaktärer i Östra Göinge kommun
Subtitle:Det artrika, Kulturen, Det rofyllda, Rymd och Det vilda
Series/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie (1654-5427)
Year of publishing :2010
Number:2010:7
Number of Pages:49
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Område, Arbetsvetenskap, ekonomi & miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-86373-14-6
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning > Comprehensive planning
Keywords: Parkkaraktärer, miljökaraktärer, Det artrika, Det rofyllda, Kulturen, Det vilda, Rymd, perception, miljöpsykologi, landskapsplanering, hälsa, välbefinnande, metod, landskapsanalys, friluftsliv, folkhälsa, fokusgrupper, översiktlig planering, GIS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-105
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-105
ID Code:4594
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology
Deposited By: Elisabeth von Essen
Deposited On:19 Mar 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits