Home About Browse Search
Svenska


Översiktlig kartläggning av fyra miljökaraktärer i Skåne

Allmänningen, Lustgården, Centrum, festen, Rymd

von Essen, Elisabeth and Andersson, Sarah (2010). Översiktlig kartläggning av fyra miljökaraktärer i Skåne. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:4
[Report]

[img] PDF
4MB

Abstract

Rapporten beskriver arbetet med samt resultatet av insamlingen av miljökaraktärer i Skånes samtliga 33 kommuner under våren 2008. Syftet med inventeringen var att kartlägga karaktärer för att kunna underlätta för fysisk planering i samband med hälsa. Karaktärerna var Allmänningen, Lustgården och Centrum, festen samt delvis en fjärde karaktär, Rymd. Inventeringen bygger på intervjuer med representanter från kommunen och på deras markering av de olika karaktärerna på kommunkartor. Dessa har sedan bearbetats via ArcView GIS. Resultatet finns redovisat som kartor i rapporten tillsammans med fotograferade exempel på karaktärerna samt en kortare beskrivning och analys av de olika karaktärernas innehåll. I slutet av rapporten finns en beskrivning av hur materialet har bearbetats.

Authors/Creators:von Essen, Elisabeth and Andersson, Sarah
Title:Översiktlig kartläggning av fyra miljökaraktärer i Skåne
Subtitle:Allmänningen, Lustgården, Centrum, festen, Rymd
Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2010
Number:2010:4
Number of Pages:40
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap
ISBN for printed version:978-91-86373-11-5
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning > Comprehensive planning
Keywords:Parkkaraktärer, miljöpsykologi, Lustgården, Allmänningen, Centrum, festen, Rymd, perception, miljöpsykologi, landskapsplanering, hälsa, välbefinnande, metod, landskapsanalys, friluftsliv, folkhälsa, översiktlig kartläggning, GIS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-106
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-106
ID Code:4595
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
Deposited By: Elisabeth von Essen
Deposited On:19 Mar 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits