Home About Browse Search
Svenska


Försök med grund plöjning

Henriksson, Lennart (1968). Försök med grund plöjning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan ; 15
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

I tre fastliggande försök har under åren 1943 - 1964 grund plöjning till ca 12 cm djup, dels med skumplog dels med tallriksskumplog, jämförts med vanlig plöjning till 20 cm djup. I vårsäd har den grunda plöjningen med tallriks-skumplog givit en skördesänkning med 7 %. Sänkningen är statistiskt säker. I övriga grödor är effekten mera växlande och totalt, oavsett gröda, är skörden 4 % lägre. Orsaken till skördesänkningen efter bearbetningen med tallriksskumplog torde vara don ökade ogräsfrekvens, som erhållits efter denna bearbetning, genom att ogräsrötterna ej skurits av och vändningen av tiltan varit mycket ofullständig. Den grunda plöjningen med skumplog har inte orsakat något genomgående skördebortfall. Ogräsförekomsten har varit mindre än vid plöjning med tallriksskumplog, men större än vid plöjning till normalt djup. Vid en upprepad grund plöjning kan en ökad ogräsförekomst, särskilt om plöjningen blir sämre utförd t.ex. med tallriksskumplog, medföra lägre skördar. Om ogräsen kan bekämpas med andra åtgärder blir plöjningsdjupet av mindre betydelse på lerjordar med gynnsam struktur, som tillåter en god rotutveckling i både matjord och alv På andra jordar kan plöjningsdjupet ha stor betydelse för grödans utveckling, och resultaten får därför inte generaliseras.

Authors/Creators:Henriksson, Lennart
Title:Försök med grund plöjning
Series Name/Journal:Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
Year of publishing :1968
Number:15
Number of Pages:9
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Lantbrukshögskolan
ISSN:0346-7228
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:jordbearbetning, fältförsök, grund plöjning, ogräsförekomst, skumplog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-103
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-103
ID Code:4828
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management
Deposited By: Elisabeth Bölenius
Deposited On:06 Jul 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits