Home About Browse Search
Svenska


Olika halmnedbrukningsmetoders verkan på kvickrot och på några fröogräs

examensarbete i växtnäringslära och jordbearbetning

Ledin, Stig (1968). Olika halmnedbrukningsmetoders verkan på kvickrot och på några fröogräs. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan ; 16
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

På långliggande halmomsättningsförsök i södra och mellersta Sverige med olika nedbrukningsmetoder och kvävegivor, gjordes i juni 1967 kvickrotsinventeringar och räkningar av andra förekommande ogräs. Halmnedbrukningsmetoderna var: A. Endast plöjning B. Stubbearbetning + plöjning och C. Fräsning + plöjning och hade utförts fyra år i rad då inventeringen gjordes. Det visade sig att stubbearbetning + plöjning och fräsning + plöjning hade haft mycket bättre kvickrotsbekämpande effekt än endast plöjning. I de flesta fallen hade fräsning + plöjning varit allra effektivast. Under metod A förelåg signifikanta, skillnader i kvickrots- frekvens mellan å ena sidan ej halmade, ej kvävegödslade och å andra sidan ej halmade, kvävegödslade parceller, med mindre kvickrot på de gödslade. Däremot förelåg inga sådana statistiskt säkra skillnader mellan halmade, ogödslade och halmade, kvävegödslade parceller. Vid jämförelser under metod B och under metod C analogt med vad som utfördes under metod A, fick man inte i något fall statistiskt säkra skillnader. Övriga förekommande ogräs var annueller. Dessa påverkades inte i något fall av någon av de tre nedbrukningsmetoderna så märkbart att man kan tala om klara tendenser.

Authors/Creators:Ledin, Stig
Title:Olika halmnedbrukningsmetoders verkan på kvickrot och på några fröogräs
Subtitle:examensarbete i växtnäringslära och jordbearbetning
Series Name/Journal:Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
Year of publishing :1968
Number:16
Number of Pages:21
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Lantbrukshögskolan
ISSN:0346-7228
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:jordbearbetning, mekanisk ogräsbekämpning, kvickrot, halmomsättning, nedbrukning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-99
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-99
ID Code:4829
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management
Deposited By: Elisabeth Bölenius
Deposited On:05 Jul 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits