Home About Browse Search
Svenska


Studier över tryckets markpåverkan

Bertilsson, Göte (1969). Studier över tryckets markpåverkan. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan ; 18
[Report]

[img] PDF
6MB

Abstract

Packningsbenägenheten hos olika jordar undersöktes med hjälp av en laboratoriemetod av typen "confined compression test". Maximal packningsbenägenhet på våren erhölls först efter en viss upptorkning, och detta känsliga stadium sammanföll ungefär med tiden för vårbrukets början. Det betonas, att den omedelbara minskningen i porositet genom packning på lerjordar ger ett otillräckligt mått på den struktur-påverkan som skett. Strukturskadan ger sig ofta till känna först senare under upptorkningen. Hög mullhalt i jorden leder till minskad packnings-benägenhet. Likaså påvisades, att mikrobiell omsättning i jorden ökar motståndskraften mot packning. Sambandet mellan jordens volymvikt och pålagt tryck närmade sig vid ökande tryck alltmera en funktion av typen ɣ = c log P + k där alltså volymvikten (eller porositeten) är en rätlinjig funktion av logaritmen för trycket. En hypotetisk modell för packningsförloppet i en aggregerad plastisk jord, vari ovanstående samband ingår som ett led, diskuteras och några konsekvenser av modellens tillämpande i fält behandlas.

Authors/Creators:Bertilsson, Göte
Title:Studier över tryckets markpåverkan
Series Name/Journal:Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
Year of publishing :March 1969
Number:18
Number of Pages:30
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0346-7228
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:jordbearbetning, markpackning, marktryck, packningsbenägenhet, markfysik, fältförsök, laboratorieundersökning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-97
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-97
ID Code:4831
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management
Deposited By: Elisabeth Bölenius
Deposited On:05 Jul 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits