Home About Browse Search
Svenska


Sju skånska försök med alvluckring och djupplöjning 1964-68

Edling, Peter and Nilsson, Nils M. and Håkansson, Inge (1969). Sju skånska försök med alvluckring och djupplöjning 1964-68. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan ; 19
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Fyra försök med separat alvluckring till 55 cm djup och tre försök med alvluckring till 35 cm djup i samband med plöjning samt djupplöjning till 35 cm djup beskrives. Samtliga försöksplats er har varit belägna på den skånska sydvästmoränen. Jordarterna har varit olika slag av moränleror. Dessa jordar hör till våra bästa åkerjordar. Under åren 1965-68 har i de beskrivna försöken 30 skördar tagits från djupbearbetade försöksled. Endast två av dessa har givit säkra skördeökningar. I inget fall har säkra skördeminskningar erhållits. Resultaten antyder, att de aktuella jordarna inte har något större behov av luckring av alven. Rötternas utvecklingsmöjligheter tycks vara goda. ytterligare en möjlighet till uteblivna positiva effekter av djupbearbetning kan vara, att bearbetningen ej givit de önskade förändringarna i jorden. Med hittills prövade metoder tycks djupbearbetning ej ha något värde på de ifrågavarande jordarna. Erfarenheter från andra försök antyder, att positiva effekter av djupbearbetning endast kan förväntas, då man med tillgängliga redskap kan avhjälpa konstaterade felaktigheter i profilen. Dylika felaktigheter kan vara ortsten, vissa organiska bildningar samt vissa mineraljordarter med låg halt av kolloidalt material.

Authors/Creators:Edling, Peter and Nilsson, Nils M. and Håkansson, Inge
Title:Sju skånska försök med alvluckring och djupplöjning 1964-68
Series Name/Journal:Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
Year of publishing :1969
Number:19
Number of Pages:26
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Lantbrukshögskolan
ISSN:0346-7228
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:jordbearbetning, alvluckring, djupplöjning, moränlera, fältförsök
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-84
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-84
ID Code:4832
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management
Deposited By: Elisabeth Bölenius
Deposited On:02 Jul 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits