Home About Browse Search
Svenska


Bestämning av markens salthalt genom mätning med konduktivitetssond

Wesström, Ingrid (1995). Bestämning av markens salthalt genom mätning med konduktivitetssond. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 95:5
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Bestämning av markvätskans totala saltkoncentration sker idag rutinmässigt genom mätning av den elektriska ledningsförmågan i extraktet från ett uppslammat jordprov, ECe. Ett behov finns aven enklare metod, som gör det möjligt att bestämma saltkoncentrationen i de övre marklagren direkt i fält. I denna undersökningen har en konduktivitetssond, även kallad EC-sond, använts för bestämning av konduktiviteten i markvätskan in situ, ECb. Konduktivitetssonden mäter resistiviteten i marken. Från erhållna resistivitetsvärden beräknas den elektriska konduktiviteten. För att kunna uttrycka ECb-värden i termer av de mer vanligt förekommande ECe-värdena, måste kalibreringskurvor upprättas. Syftet med undersökningen var att få en uppfattning om sondens användbarhet i fält, precision vid mätning samt att kalibrera sonden för provtagning i en sandjord och en lerjord. Undersökningen är utförd vid skärmtaksanläggningen, västra Ultuna. För att kunna genomföra undersökningen krävdes en inledande bevattning med vatten innehållande olika saltkoncen-trationer. Fem provytor, 1 * 1 m, på lerjorden respektive på sandjorden, har bevattnats vid tre tillfällen. I jordprover, uttagna i samband med mätning med konduk-tivitetssonden, har den elektriska konduktiviteten i extraktet från ett vattenmättat jordprov, ECe bestämts. Från uppmätta värden av ECb och ECe har två kalibreringskurvor upprättats med hjälp av regressionsanalys, en för sand-jorden och en för lerjorden. Största nackdelarna med sonden är att för att få tillför-litliga värden krävs mätning vid fältkapacitet i marken och att mätningar måste kombineras med marktemperaturmätningar. Sonden kräver en betydande arbetsinsats vid mätning på styva lerjordar med nuvarande utformning på sonden. Efter utförda kalibreringar borde sonden vara ett utmärkt hjälpmedel för att få en översikt av hur saltkoncentration i marken utvecklas vid t ex användning av salthaltigt vatten till bevattning på årlig basis. I undersökningar som kräver mer noggranna mätningar av saltkoncentrationen i marken under kortare tidsintervaller, vid mätningar vid olika vattenhalter i marken, måste andra metoder tillämpas.

Authors/Creators:Wesström, Ingrid
Title:Bestämning av markens salthalt genom mätning med konduktivitetssond
Series Name/Journal:Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
Year of publishing :1995
Number:95:5
Number of Pages:18
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0282-6569
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:saltkoncentration, markvätska, konduktivitetssond
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-114
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-114
ID Code:4848
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics
Deposited By: Elisabeth Bölenius
Deposited On:06 Jul 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits