Home About Browse Search
Svenska


Försök med jordpackningens ackumulativa efterverkningar

preliminär redogörelse

Håkansson, Inge and Fergedal, Lennart (1970). Försök med jordpackningens ackumulativa efterverkningar. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan ; 22
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Årligen upprepad packning och ältning av matjorden har visat sig ge betydande ackumulativa efterverkningar. I försöken, som huvudsakligen legat på lerjordar, har verkningarna under de första åren i stort sett tilltagit rätlinigt med tiden och varit ungefärligen proportionella mot intensiteten i körningen. Ärligen uppropad intensiv körning har efter en femärsperiod givit skördesänkningar på inemot 20 procent. (Huvudsakligen vårstråsäd i försöken). En motsvarande körintensitet har man emellertid i praktiskt jordbruk endast på smärre, särskilt utsatta delar av fälten eller under enstaka år. En mera normal körintensitet har efter en femårsperiod givit skördesänkningar på c:a 6 procent och dessa kommer sannolikt att bli större med tiden. Man kan därför anta, att efterverkningarna av tidigare års tunga körningar för närvarande på lerjordarna orsakar en genomsnittlig skördenedsättning på inemot 10 procent. Tyvärr kan ännu inte några motsvarande siffror för lättare jordar anges. Skördesänkningarna är så stora, att det är ekonomiskt betydelsefullt att så långt möjligt söka motverka packningen. En god dränering och ytvattensavledning gör jorden mindre packningskänslig. Kalkning tycks verka i samma riktning. Låga ringtryck i däcken gör att packningsverkningarna minskar. På känsliga jordar kan dubbelmontering av traktorhjulen tillgripas. Det är också av betydelse att organisera arbetena väl, så att onödiga körningar på fälten undviks och att fältarbetena i största möjliga omfattning sker, när marken är torr.

Authors/Creators:Håkansson, Inge and Fergedal, Lennart
Title:Försök med jordpackningens ackumulativa efterverkningar
Subtitle:preliminär redogörelse
Series Name/Journal:Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
Year of publishing :1970
Number:22
Number of Pages:21
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning
ISSN:0346-7228
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science > Soil physics
Keywords:jordbearbetning, markpackning, markfysik, fältförsök, lerjord, körintensitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-553
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-553
ID Code:4875
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management
Deposited By: Elisabeth Bölenius
Deposited On:15 Jul 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits