Home About Browse Search
Svenska


Bekämpning av vecklare i kommersiell äppelodling

Sjöberg, Patrick and Hillbur, Ylva (2010). Bekämpning av vecklare i kommersiell äppelodling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:4
[Factsheet]

[img] PDF
1MB

Abstract

Det finns ett tiotal vecklararter som kan utgöra ett potentiellt hot mot äppelodlingar i Sverige. Vecklarna attackerar knoppar, blommor och bladverk eller, i ett senare skede, kart och mognande frukt. Det ekonomiska bortfallet av skador från vecklare kan bli stort och om de inte bekämpas kan stora delar av skörden skadas. Under 2008 och 2009 var det flera skånska äppelodlingar som hade mer än 15 % skador av olika vecklararter. De arter som presenteras i faktabladet har studerats i ett omfattande inventeringsprojekt i skånska fruktodlingar. Arterna är större knoppvecklare (Hedya nubiferana), lövträdsknoppvecklare (Spilonota ocellana), häcksommarvecklare (Archips rosana), fruktträdsommarvecklare (Archips podana), tandbredvecklare (Pandemis heparana), sommarfruktvecklare (Adoxophyes orana) och äppelvecklare (Cydia pomonella).

Authors/Creators:Sjöberg, Patrick and Hillbur, Ylva
Title:Bekämpning av vecklare i kommersiell äppelodling
Series Name/Journal:LTJ-fakultetens faktablad
Year of publishing :2010
Number:2010:4
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Additional Information:Fakta från Tillväxt Trädgård
Publication Type:Factsheet
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Plant and forest protection
Keywords:vecklare, bekämpning, biologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-161
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-161
ID Code:4938
Department:(LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology
Deposited By: Patrick Sjöberg
Deposited On:15 Sep 2010 00:00
Metadata Last Modified:01 Apr 2015 08:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits