Home About Browse Search
Svenska


Gröna och blå strukturer för en hållbar stadsutveckling

Delshammar, Tim and Fors, Hanna (2010). Gröna och blå strukturer för en hållbar stadsutveckling. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:1
[Report]

[img] PDF
5MB

Abstract

Syftet med föreliggande rapport är att inspirera till en helhetssyn på stadens friytor och deras roll för en hållbar stad. Rapporten beskriver hur planering, förvaltning och utveckling av stadens obebyggda ytor, vatten och vegetation kan bidra till en hållbar stadsutveckling. Rapporten tar fasta på mark och vatten mellan byggnader, men även vegetation på och i anslutning till byggnader behandlas. Det är vegetation och vatten i tätorten som är i fokus, det vill säga tätortens gröna och blå strukturer.

Authors/Creators:Delshammar, Tim and Fors, Hanna
Title:Gröna och blå strukturer för en hållbar stadsutveckling
Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2010
Number:2010:1
Number of Pages:51
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Område landskapsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-86373-23-8
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning > Planting design
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning > Comprehensive planning
Keywords:hållbar stadsutveckling, parker, grönområden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-146
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-146
ID Code:4959
Department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Deposited By: Tim Delshammar
Deposited On:09 Aug 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits