Home About Browse Search
Svenska


Skånska slott, herrgårdsparker och gestaltade godslandskap

Lundquist, Kjell (2010). Skånska slott, herrgårdsparker och gestaltade godslandskap. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:20
[Factsheet]

[img] PDF
369kB

Abstract

Skåne är känt för sina många och stora gods och gårdar: slott, borgar och herrgårdar. Det finns uppskattningsvis runt 200–250 dylika byggnader i de två tidigare skånelänen, beroende på vilka kriterier som ställs. Dessa egendomar ger genom sin tusenåriga historia och hävd hela landskapet en identitet och en hög status. I Skåne är också slotten, jämte klostren och kyrkogårdarna, bärarna av den allra äldsta trädgårdskulturen i landskapet (fig. 1). I år (2010) är det tolv år sedan kursen ”Bevarande, vård och restaurering av historiska trädgårdsanläggningar” (LP0490), en fördjupningskurs om 15 hp på avancerad nivå i trädgårdsrestaurering, gick för första gången (1999) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. Med utgångspunkt i den internationella Florensdeklarationen (1982) och i den svenska Kulturminneslagen (1989) har hittills 18 st större skånska gods- och parkanläggningar utförligt och omfattande dokumenterats inom ramen för denna kurs, och blivit föremål för samtal, diskussioner och förslag till bevarandeåtgärder.

Authors/Creators:Lundquist, Kjell
Title:Skånska slott, herrgårdsparker och gestaltade godslandskap
Series Name/Journal:LTJ-fakultetens faktablad
Year of publishing :2010
Number:2010:20
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Additional Information:Fakta från Landskapsarkitektur Alnarp
Publication Type:Factsheet
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning > Nature conservation and landscape management
Keywords:slottsträdgårdar, herrgårdsträdgårdar, historiska trädgårdsanläggningar, kulturmiljövård, restaurering, Skåne
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-148
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-148
ID Code:4984
Department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Deposited By: Lennart Wiborgh
Deposited On:13 Aug 2010 00:00
Metadata Last Modified:31 Mar 2015 11:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits