Home About Browse Search
Svenska


Harvsådd i konventionella och plöjningsfria bearbetningssystem

Stenberg, Maria and Comia, Reynaldo A. and Rydberg, Tomas and Håkansson, Inge and Gunnarsson, Sixten (1992). Harvsådd i konventionella och plöjningsfria bearbetningssystem. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 83
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

I en serie med långliggande försök jämfördes två storruteled (plöjning till 25 cm djup respektive stubbearbetning till 13 cm djup) och två småruteled (konventionell såbäddsberedning och sådd respektive harv sådd) för att testa om en reducering av antalet överfarter minskar de negativa effekter av packning av centrala matjorden som förknippas med plöjningsfri odling. Skörden bestämdes varje år på alla platserna. En undersökning av jordens fysikaliska och kemiska egenskaper samt rotfördelning genomfördes 1991 på en av de fyra försöksplatserna. - Bearbetningsdjup, aggregatstorleksfördelning och vattenhalt i såbädden och i såbäddens botten var liknande i de olika leden medan såbäddens botten var jämnare i det oplöjda ledet. Det påverkade ej grödans uppkomst, som var liknande mellan leden. - Andelen porer > 100 µm, porkontinuitet, mättad vattengenomsläpplighet och luftgenomsläpplighet påverkades positivt av plöjningsfri odling jämfört med konventionell bearbetning. - Skrymdensitet, packningsgrad och penetrometermotstånd var liknande i bearbetningssystemen i nivån 0-13 cm, men signifikant högre i oplöjda led i nivån 13-25 cm, där rotdensiteten var signifikant lägre. - Kalium och kol var koncentrerade till de övre 13 cm i oplöjda rutor, medan fosfor och pH ej påverkades av bearbetningssystemen. - Harvsådd gav 2 % högre skörd än konventionell såbäddsberedning och verkar vara ett gott alternativ till konventionell såbäddsberedning, men andra metoder för att reducera packningen av jorden, som till exempel däck med extremt låga tryck, bör testas.

Authors/Creators:Stenberg, Maria and Comia, Reynaldo A. and Rydberg, Tomas and Håkansson, Inge and Gunnarsson, Sixten
Title:Harvsådd i konventionella och plöjningsfria bearbetningssystem
Series Name/Journal:Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
Year of publishing :1992
Number:83
Number of Pages:18
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0348-0976
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:jordbearbetning, långliggande försök, packning, plöjningsfri odling, markstruktur, fysiska egenskaper, kemiska egenskaper, harvsådd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-173
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-173
ID Code:5050
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management
Deposited By: Elisabeth Bölenius
Deposited On:20 Aug 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits