Home About Browse Search
Svenska


Oljeproducerande knölar!

karakterisering av olje och stärkelseupplagring i stamknölar hos jordmandel (Cyperus esculentus)

Carlsson, Anders (2010). Oljeproducerande knölar! Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:14
[Factsheet]

[img] PDF
2MB

Abstract

Vegetabilisk olja har stor potential att ersätta den mineralolja som används som råvara inom kemisk industri och en viss del av den som används som bränsle och därmed eliminera en del av vårt beroende av fossiltbränsle. Detta kommer att kräva en massiv ökning av tillgänglig vegetabilisk olja. Introduktion av nya högproduktiva oljegrödor kommer att vara till stor hjälp för att åstadkomma den nödvändiga ökningen av oljeproduktionen. En snabb utveckling inom Systembiologin, möjliggör att avancerade modifieringar av metabolismen nu kan göras på en nivå som tillåter radikala omprogrammeringar av växtens cellmetabolism med hjälp av transkriptionsfaktorer. Omdirigering av sockerflödet till fritt socker eller stärkelse till oljeupplagring i lagringsrötter och knölar, medger utveckling av oljegrödor från typisk stärkelse och sockerupplagrande grödor. Teoretiskt kan sådana oljegrödor uppnå en oljeavkastning per hektar, som är många gånger större än jämfört med t.ex. raps. För att definiera de nödvändiga molekylära komponenterna för en sådan omdirigering i underjordiska lagringsorgan så studerar vi en modellväxt, nutsedge eller jordmandel. Studierna av denna växt har gett en god inblick i lagringsprocessen av både olja, socker och stärkelse i dess knölar. Utvecklingsstadier med potential att ge en ökad förståelse av det molekylära nätverk som samverkar under kolets transport genom biosyntesvägar till oljeupplagring i knölar, har också kunnat identifieras.

Authors/Creators:Carlsson, Anders
Title:Oljeproducerande knölar!
Subtitle:karakterisering av olje och stärkelseupplagring i stamknölar hos jordmandel (Cyperus esculentus)
Series Name/Journal:LTJ-fakultetens faktablad
Year of publishing :2010
Number:2010:14
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:LTJ-fakultetens Område 1, Växtförädling och Bioteknik
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
Language:Swedish
Additional Information:Fakta från Växtförädling och bioteknik
Publication Type:Factsheet
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Plant breeding
Keywords:växtolja, oljeväxt, kolallokering, transkriptionsfaktorer, bioteknik, biobränsle, knölar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-156
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-156
ID Code:5059
Department:(LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)
Deposited By: Anders Carlsson
Deposited On:20 Aug 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits