Home About Browse Search
Svenska


Rotutveckling i majs

Nitare, Maria (1989). Rotutveckling i majs. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 89:8
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Studier av rotutvecklingen i majs utfördes sommaren 1988 i anslutning till en försökserie rörande bevattning av majs under olika utvecklingsstadier. Försöken utfördes för att klarlägga om majsen är särskilt känslig för vattenstress under vissa utvecklingsstadier. Avsikten med rotstudierna var att belysa eventuella samband mellan torkkänslighet och rotutveckling. Rötterna studerades vid tre utvecklingsstadier dels på sandjord (Ugerup i Kristianstad län) och dels på moränlera (Lönns torp i Malmöhus län). På sandjorden jämfördes rotutvecklingen mellan såväl obevattnad som bevattnad majs. Rotsystemet var betydligt djupare i lerjorden än i sandjorden. Alven i sandjorden var mycket kompakt vilket kan ha utgjort ett mekaniskt motstånd för rötterna. Det är även troligt att det kan ha utbildats en torrfront som förhindrade rötterna att tillväxa på djupet. Rötterna i sandjorden var således i stor utsträckning hänvisade till regn och/eller bevattning för sin vattenförsörjning. Ner till 40-50 cm djup var det därför fler rötter i sandjorden än i lerjorden. Antalet rötter på djup större än 50 cm var däremot störst i lerjorden. Vid försöksplatsen Ugerup uppstod markvattenunderskott som motiverade bevattning endast vid två tillfällen. Vissa skillnader i rotutveckling mellan försöksleden, obevattnat och bevattnat, kunde ändå iakttagas: * Maximala rotdjupet var störst i den bevattnade majsen. * Vid de rotstudier som utfördes strax före blomning respektive efter blomning, var det något fler rötter i den obevattnade majsen. * Strax före blomning var rötterna i bevattnat försöksled vitare än i obevattnat. * Sidorötterna var be tydligt längre hos den obevattnade majsen, särskilt i skiktet 10-30 cm strax före blomning samt i skiktet 20-50 cm efter blomning. Vid undersökningstillfället som inföll strax före blomning konstaterades dessutom att vissa av plantorna i obevattnat led redan börjat blomma. I bevattnat led förekom då ingen blomning och majsen var dessutom något högre och kraftigare än i obevattnat.

Authors/Creators:Nitare, Maria
Title:Rotutveckling i majs
Series Name/Journal:Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
Year of publishing :1989
Number:89:8
Number of Pages:39
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:91-576-3952-3
ISSN:0282-6569
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:hydroteknik, rotutveckling, majs, bevattning, utvecklingsstadier, sandjord, moränlera
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-733
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-733
ID Code:5115
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics
Deposited By: Elisabeth Bölenius
Deposited On:16 Sep 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits