Home About Browse Search
Svenska


Filtermaterial för dränering

kommentarer till en serie demonstrationsprover av grus- och sågspånsmaterial

Håkansson, August (1989). Filtermaterial för dränering. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 89:6
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Denna skrift anknyter till och kommenterar en serie prov av grus- och sågspånsmaterial avsedda att ge möjlighet till okulärt studium, jämförelser och demonstrationer av lämpliga och mindre lämpliga material för filterändamål vid dränering. Materialproven omfattar: l. Fem prov av sand- och grusmaterial. Se under Prov l - 5 samt diagram l - 2 och tabell l. 2. Två prov av sågspån. Se under Prov 6 och 7 samt diagram 3. 3. Renfraktioner av grovsand, mellansand , grovmo , finmo och mjäla. Se sid. 8 och tabell 2. Provmaterialen kommenteras i anslutning till den av lantbruksstyrelsen 1986-09 utgivna skriften "Läggningsanvisningar för jordbruksdränering" och däri infört diagram över lämplig kornstorlekssammansättning för filtermaterial vid dränering av slamningsbenägen jord. Sammanfattande kan sägas, att Prov 2, 3 och 6 har en lämplig kornstorlekssammansättning som filtermaterial på slammande jord. Dessa prov har också god genomsläpplighet. Prov 5 och 7 innehåller för mycket finmaterial och uppvisar otillräcklig genomsläpplighet. Detta gäller även Prov 4, fast i något mindre grad. Prov 1 är för grovt för fullgod funktion på en slammande jord.

Authors/Creators:Håkansson, August
Title:Filtermaterial för dränering
Subtitle:kommentarer till en serie demonstrationsprover av grus- och sågspånsmaterial
Series Name/Journal:Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
Year of publishing :1989
Number:89:6
Number of Pages:11
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:91-576-3282-9
ISSN:0282-6569
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:filtermaterial, dränering, kornstorlekssammansättning, slammande jord, genomsläpplighet, materialprov
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-731
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-731
ID Code:5117
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics
Deposited By: Elisabeth Bölenius
Deposited On:16 Sep 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits