Home About Browse Search
Svenska


Tubulering

en metod att förbättra dräneringen på jordar med låg genomsläpplighet

Olovsson, Ingmar (1987). Tubulering. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 87:4
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Tubulering kan vara ett sätt att öka dräneringseffektiviteten till en rimlig kostnad, speciellt på de mycket styva lerjordarna som p.g.a. låg genomsläpplighet är svårdränerade. Funktionstiden för en tubulering som utförs under goda förutsättningar är svår att förutsäga, men omkring 5 år kan anses normalt. De faktorer som påverkar hållbarheten är i första hand lerhalten, markfallet, tubuleringsdjupet och jordens vattenhalt vid tubuleringstillfället. Lerhalten bör helst överstiga 30 % och markfallet vara mellan 5 och 100 0/00 för att tuberna ska få en tillräcklig hållbarhet. Ett tubuleringsdjup på 55 till 65 cm är önskvärt ur hållbarhetssynpunkt, för att stabila tuber ska kunna formas och för att de inte ska skadas mekaniskt vid körningar på fältet. Jordens vattenhalt vid tubuleringen ska vara så hög på tubuleringsdjupet att leran är plastisk och formbar så att en ordentlig ältning sker runt tuben vid tubuleringen. I markytan är det däremot en fördel om jorden är torrare, så att traktorn vid tubuleringen ska få ett bra fäste och så att en bättre luckring av matjorden sker. I de fyra försök som redovisas har tubernas hållbarhet varit dålig, troligen beroende på för grunt tubuleringsdjup eller att jorden varit för uttorkad när tubuleringen utfördes. I ett av försöken gav dock tubuleringen en klart förbättrad dräneringsfunktion med en bättre och jämnare utveckling av gröda som följd.

Authors/Creators:Olovsson, Ingmar
Title:Tubulering
Subtitle:en metod att förbättra dräneringen på jordar med låg genomsläpplighet
Series Name/Journal:Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
Year of publishing :1987
Number:87:4
Number of Pages:28
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0282-6569
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:tubulering, lerhalt, markfall, vattenhalt, tubuleringsdjup, dräneringsfunktion, gröda
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-719
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-719
ID Code:5130
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics
Deposited By: Elisabeth Bölenius
Deposited On:14 Sep 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits