Home About Browse Search
Svenska


Stallgödsel på villovägar

åkergötslingens inverkan på miljön i en bäck : kväveutlakning från odlingsmark

Brink, Nils and Joelsson, Arne (1978). Stallgödsel på villovägar. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 2
[Report]

Full text not available from this repository.

Abstract

I detta nummer av Ekohydrologi har samlats tre uppsatser om växtnäringsläckage från odlingsmark och dess betydelse för miljön i en bäck. De två första gäller stallgödsel. Den tredje är en bred översikt av de resultat som framkommit vid Avdelningen för vattenvård sedan den inrättades 1972. Den senare uppsatsen har tidigare i år (1978) publicerats i Konsulentavdelningens rapporter (Försöksledarmötet 1978). Några smärre korrigeringar har gjorts i föreliggande version.

Authors/Creators:Brink, Nils and Joelsson, Arne
Title:Stallgödsel på villovägar
Subtitle:åkergötslingens inverkan på miljön i en bäck : kväveutlakning från odlingsmark
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :1978
Number:2
Number of Pages:39
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:91-7088-951-1
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Additional Information:Publikationen är borttagen från arkivet 6 oktober 2010, efter önskemål från Institutionen för mark och miljö. För tryckt version, kontakta institutionen eller SLU-biblioteket. The publication was removed from the archive on October 6 2010, after a request from the Department of soil and environment. For a printed version, contact the department or the SLU Library.
Publication Type:Report
Full Text Status:None
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:kväve, växtnäringsläckage, miljöpåverkan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-747
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-747
ID Code:5245
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:20 Sep 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:38

Repository Staff Only: item control page