Home About Browse Search
Svenska


Självrensning av lakvatten från kompost på sand och mo

Växtnäringsförluster från skogsmark : Utlakning av kväve från agroekosystem -:Ytvatten, grundvatten och vattenförsörjningen

Fryk, Gunnar and Heinemo, Sven-Åke and Brink, Nils (1979). Självrensning av lakvatten från kompost på sand och mo. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 5
[Report]

Full text not available from this repository.

Abstract

I detta nummer av Ekohydrologi behandlas i fyra uppsatser ur olika synvinklar frågan om ämnestransport till yt- och grundvatten från skog, åker, bebyggelse och avfallsupplag. Tre av uppsatserna har eller kommer att publiceras annorstädes.

Authors/Creators:Fryk, Gunnar and Heinemo, Sven-Åke and Brink, Nils
Title:Självrensning av lakvatten från kompost på sand och mo
Subtitle:Växtnäringsförluster från skogsmark : Utlakning av kväve från agroekosystem -:Ytvatten, grundvatten och vattenförsörjningen
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :1979
Number:5
Number of Pages:41
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvård, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:91-576-0327-8
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Additional Information:Publikationen är borttagen från arkivet 6 oktober 2010, efter önskemål från Institutionen för mark och miljö. För tryckt version, kontakta institutionen eller SLU-biblioteket. The publication was removed from the archive on October 6 2010, after a request from the Department of soil and environment. For a printed version, contact the department or the SLU Library.
Publication Type:Report
Full Text Status:None
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Obsolete subject words > INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS > Water in nature and society
Keywords:ämnestransport, växtnäringsläckage, lakvattensrening, ytvatten, grundvatten, vattenförsörjning, kväve
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-776
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-776
ID Code:5254
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:22 Sep 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:38

Repository Staff Only: item control page