Home About Browse Search
Svenska


Växtnäringsförluster i Skåne och Halland

Urlakning efter spridning av potatisfruktsaft : Att spå om gödselkväve : Lantbruksuniversitetet satsar på exaktare kvävegödsling

Gustafson, Arne and Hansson, Mats and Brink, Nils and Jansson, Sven L. and Steineck, Staffan and Lindén, Börje (1980). Växtnäringsförluster i Skåne och Halland. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 6
[Report]

Full text not available from this repository.

Abstract

I detta nummer av Ekohydrologi behandlas utlakning av växtnäring från åker i två artiklar och gödselprognoser för kväve i två artiklar. Den första uppsatsen om utlakning gäller regional fördelning av växtnäringsförluster från åker i Skåne och Halland. I den andra behandlas det speciella problemet vid spridning av potatisfrukssaft. Den första uppsatsen om gödslingsprognoser är en översikt och den andra en prognos för våren 1980. Båda artiklarna har publicerats annorstädes.

Authors/Creators:Gustafson, Arne and Hansson, Mats and Brink, Nils and Jansson, Sven L. and Steineck, Staffan and Lindén, Börje
Title:Växtnäringsförluster i Skåne och Halland
Subtitle:Urlakning efter spridning av potatisfruktsaft : Att spå om gödselkväve : Lantbruksuniversitetet satsar på exaktare kvävegödsling
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :1980
Number:6
Number of Pages:47
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvård, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:91-576-0487-8
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Additional Information:Publikationen är borttagen från arkivet 6 oktober 2010, efter önskemål från Institutionen för mark och miljö. För tryckt version, kontakta institutionen eller SLU-biblioteket. The publication was removed from the archive on October 6 2010, after a request from the Department of soil and environment. For a printed version, contact the department or the SLU Library.
Publication Type:Report
Full Text Status:None
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:växtnäringsläckage, kväve, näringsämnesutlakning, potatisfruksaft, växtnäringsförust
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-775
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-775
ID Code:5255
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:22 Sep 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:38

Repository Staff Only: item control page