Home About Browse Search
Svenska


Vart tar handelsgödselkvävet vägen

Omgivningens betydelse för primärproduktionen i Vadsbrosjön : Varia

Brink, Nils and Lindén, Börje and Ulén, Barbro and Gustafson, Arne (1980). Vart tar handelsgödselkvävet vägen. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 7
[Report]

Full text not available from this repository.

Abstract

I detta nummer av Ekohydrologi behandlas i två stora och tre små artiklar frågan om växtnäringens transportvägar i och från åker och skog. Den första uppsatsen gäller kvävets vandring och upplagring i mark och gröda och dess försvinnande till ytvatten, grundvatten och luft. Arbetet har utförts gemensamt av avdelningarna för vattenvård och växtnäringslära. Den andra uppsatsen gäller skogens, åkerns och bebyggelsens roll för produktionen av växtplankton i Vadsbrosjön. Där behandlas främst kvävets och fosforns inbördes relationer och betydelse för produktionen. De små artiklarna är översiktliga och har eller kommer att införas i dagspress och periodiska blad.

Authors/Creators:Brink, Nils and Lindén, Börje and Ulén, Barbro and Gustafson, Arne
Title:Vart tar handelsgödselkvävet vägen
Subtitle:Omgivningens betydelse för primärproduktionen i Vadsbrosjön : Varia
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :1980
Number:7
Number of Pages:44
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvård, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:91-576-0570-X
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Additional Information:Publikationen är borttagen från arkivet 6 oktober 2010, efter önskemål från Institutionen för mark och miljö. För tryckt version, kontakta institutionen eller SLU-biblioteket. The publication was removed from the archive on October 6 2010, after a request from the Department of soil and environment. For a printed version, contact the department or the SLU Library.
Publication Type:Report
Full Text Status:None
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Obsolete subject words > INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS > Water in nature and society
Keywords:växtnäringläckage, primärproduktion, kväve, fosfor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-774
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-774
ID Code:5256
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:22 Sep 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:38

Repository Staff Only: item control page