Home About Browse Search
Svenska


Försurning av grundvatten på åker

TCA-utlakning från åker : Ytavspolning av fosfor från åkermark : Kontroll av växtnäringsläckage från åker och skog

Brink, Nils and Jernlås, Rikard and Klingspor, Per and Joelsson, Arne and Gustafson, Arne and Ryding, Sven-Olof and Ulén, Barbro (1981). Försurning av grundvatten på åker. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 8
[Report]

Full text not available from this repository.

Abstract

I detta nummer av Ekohydrologi behandlas försurning av grundvatten, läckage av bekämpningsmedlet TAC, erosion av fosfor och kontroll av växtnäringsläckage. Försurningsfrågan behandlas utifrån mätserier från ett stationsnät som täcker hela landet. Undersökningarna började 1973. De bekostades av Statens naturvårdsverk (SNV) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Stationsnätet ingår numera i Programmet för övervakning av miljökvalitet (PMK) inom SNV. TAC-utlakning har studerats i ett särskilt upplagt rutförsök på sandjord. SLU står för kostnaderna. Skriften har också publiceras annorstädes. Transporten av fosfor med ytligt avrinnande vatten från åker har mätts vid två av de ovannämnda försöksstationerna som drivs av SNV och SLU gemensamt. Frågan om kontroll av växtnäringsläckage från åker och skog har identifierats av SNV. I föreliggande skrift presenteras en förstudie till ett samlat program för en sådan kontroll. Studien har utförts gemensamt av forskare vid SLU och SNV.

Authors/Creators:Brink, Nils and Jernlås, Rikard and Klingspor, Per and Joelsson, Arne and Gustafson, Arne and Ryding, Sven-Olof and Ulén, Barbro
Title:Försurning av grundvatten på åker
Subtitle:TCA-utlakning från åker : Ytavspolning av fosfor från åkermark : Kontroll av växtnäringsläckage från åker och skog
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :1981
Number:8
Number of Pages:43
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvård, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:91-576-0783-4
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Additional Information:Publikationen är borttagen från arkivet 6 oktober 2010, efter önskemål från Institutionen för mark och miljö. För tryckt version, kontakta institutionen eller SLU-biblioteket. The publication was removed from the archive on October 6 2010, after a request from the Department of soil and environment. For a printed version, contact the department or the SLU Library.
Publication Type:Report
Full Text Status:None
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Obsolete subject words > INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS > Water in nature and society
Keywords:försurning, grundvatten, bekämpningsmedel, växtnäringsläckage, ytavrinning, fosfor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-773
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-773
ID Code:5257
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:22 Sep 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:38

Repository Staff Only: item control page