Home About Browse Search
Svenska


Växtnäringsförluster i Västergötland och Östergötland. - Vävtnäringsförluster från åker och skog i Södermanland. - Nitrat, nitrit och pH i dricksvatten i Västergötland, Östergötland och Södermanland. - Gödslingsprognoser för kväve

Gustafson, Arne and Gustavsson, Arne and Ulén, Barbro and Mattsson, Lennart and Brink, Nils (1982). Växtnäringsförluster i Västergötland och Östergötland. - Vävtnäringsförluster från åker och skog i Södermanland. - Nitrat, nitrit och pH i dricksvatten i Västergötland, Östergötland och Södermanland. - Gödslingsprognoser för kväve. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 10
[Report]

Full text not available from this repository.

Abstract

I detta nummer av Ekohydrologi behandlas i två rapporter regionala undersökningar om växtnäringsförluster från åker. Studierna utgör ett komplement till våra fortlöpande mätningar i det riksomfattande stationsnät som ingår i Programmet för övervakning av miljökvalitet (PMK). I anslutning till nämnda studier har tagits prov på dricksvatten i enskilda hushåll. Saken behandlas i en särskild uppsats. Den fjärde uppsatsen har tidigare publicerats. Där behandlas gödslingsprognoser för kväve.

Authors/Creators:Gustafson, Arne and Gustavsson, Arne and Ulén, Barbro and Mattsson, Lennart and Brink, Nils
Title:Växtnäringsförluster i Västergötland och Östergötland. - Vävtnäringsförluster från åker och skog i Södermanland. - Nitrat, nitrit och pH i dricksvatten i Västergötland, Östergötland och Södermanland. - Gödslingsprognoser för kväve
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :1982
Number:10
Number of Pages:74
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvård
ISBN for printed version:91-576-1091-6
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Additional Information:Publikationen är borttagen från arkivet 6 oktober 2010, efter önskemål från Institutionen för mark och miljö. För tryckt version, kontakta institutionen eller SLU-biblioteket. The publication was removed from the archive on October 6 2010, after a request from the Department of soil and environment. For a printed version, contact the department or the SLU Library.
Publication Type:Report
Full Text Status:None
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:växtnäringsförluster, dricksvatten, pH, nitrit, nitrat, kväve
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-7-9
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-7-9
ID Code:5259
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:15 Sep 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:38

Repository Staff Only: item control page