Home About Browse Search
Svenska


Vadsbrosjöns närsaltsbelastning och trofinivå

Metallhalter i dräneringsvatten från odlad mark : Växtnäringsförluster från åkermark i Sverige : Erosion av fosfor från åker : Kväveutlakningens förändring vid reducerad gödsling

Ulén, Barbro and Andersson, Arne and Gustafson, Arne and Jernlås, Rikard (1982). Vadsbrosjöns närsaltsbelastning och trofinivå. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 11
[Report]

Full text not available from this repository.

Abstract

I detta nummer av Ekohydrologi ingår fem uppsatser. Där behandlas eutrofiering av en sjö, metallhalter i dräneringsvatten, växtnäringsförluster från åkermark, erosion av fosfor från åker och kväveutlakningens förändring vid minskad gödsling. De tre sistnämnda artiklarna utgör fullständiga utskrifter av föredrag som hölls 30 nov - 2 dec 1981 på Voksenåsen i Oslo i regi av Vattenvårdskommittén inom Nordiska Jordbruksforskarens förening.

Authors/Creators:Ulén, Barbro and Andersson, Arne and Gustafson, Arne and Jernlås, Rikard
Title:Vadsbrosjöns närsaltsbelastning och trofinivå
Subtitle:Metallhalter i dräneringsvatten från odlad mark : Växtnäringsförluster från åkermark i Sverige : Erosion av fosfor från åker : Kväveutlakningens förändring vid reducerad gödsling
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :1982
Number:11
Number of Pages:39
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvård, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:91-576-1217-X
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Additional Information:Publikationen är borttagen från arkivet 6 oktober 2010, efter önskemål från Institutionen för mark och miljö. För tryckt version, kontakta institutionen eller SLU-biblioteket. The publication was removed from the archive on October 6 2010, after a request from the Department of soil and environment. For a printed version, contact the department or the SLU Library.
Publication Type:Report
Full Text Status:None
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Obsolete subject words > INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS > Water in nature and society
Keywords:eutrofiering, metaller, växtnäringsläckage, kväve, fosfor, dräneringsvatten
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-771
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-771
ID Code:5260
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:22 Sep 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:38

Repository Staff Only: item control page