Home About Browse Search
Svenska


Kvävemineralisering vid plöjningsfri odling

Rörlighet och nedbrytning av fenvalerat i lerjord : Jordprov på hösten eller våren för N-prognoser : Närsalter och organiska ämnen från åker och skog : Gödselanvändningens miljöproblem

Gustafson, Arne and Bergström, Lars and Rydberg, Thomas and Torstensson, Gunnar and Jernlås, Rikard and Brink, Nils (1983). Kvävemineralisering vid plöjningsfri odling. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 14
[Report]

Full text not available from this repository.

Abstract

Den första uppsatsen i detta nummer av Ekohydrologi är slutrapport över projektet Minskning av kväveutlakning genom plöjningsfri odling, den andra en delrapport över projektet Utlakning och avrinning av bekämpningsmedel. Den tredje uppsatsen utgjorde stommen till ett föredrag vid ett seminarium om kväveprognoser i Skogs- och lantbruksakademien 17 mars 1983. Den har tidigare publicerats av akademien. Här har den försetts med engelsk text på figurer och tabeller. Den fjärde uppsatsen utgör ett av många underlag till MONITOR 1983 som utges av naturvårdsverkets Program för övervakning av miljökvalitet (PMK). Den femte uppsatsen är ett expertutlåtande avgivet 2 febr 1981 till Utredningen om användning av kamiska medel i skogs- och jordbruket. Några kompletteringar har gjorts i en efterskrift.

Authors/Creators:Gustafson, Arne and Bergström, Lars and Rydberg, Thomas and Torstensson, Gunnar and Jernlås, Rikard and Brink, Nils
Title:Kvävemineralisering vid plöjningsfri odling
Subtitle:Rörlighet och nedbrytning av fenvalerat i lerjord : Jordprov på hösten eller våren för N-prognoser : Närsalter och organiska ämnen från åker och skog : Gödselanvändningens miljöproblem
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :1983
Number:14
Number of Pages:52
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvård, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:91-576-1723-6
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Additional Information:Publikationen är borttagen från arkivet 6 oktober 2010, efter önskemål från Institutionen för mark och miljö. För tryckt version, kontakta institutionen eller SLU-biblioteket. The publication was removed from the archive on October 6 2010, after a request from the Department of soil and environment. For a printed version, contact the department or the SLU Library.
Publication Type:Report
Full Text Status:None
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Obsolete subject words > INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS > Water in nature and society
Keywords:kväveutlakning, näringsämnesläckage, kväve, miljöproblem, bekämpningsmedel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-768
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-768
ID Code:5264
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:22 Sep 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:38

Repository Staff Only: item control page