Home About Browse Search
Svenska


Växtnäringsförluster runt Ringsjön

Fånggröda efter korn : Växtnärningsförluster från åker i Nybroåns avrinningområde : Växtnäringsförluster i Vagle : Växtnäringsförluster i Offer

Brink, Nils and Gustavsson, Arne S. and Ulén, Barbro and Gustafsson, Arne and Torstensson, Gunnar (1984). Växtnäringsförluster runt Ringsjön. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 15
[Report]

Full text not available from this repository.

Abstract

Den första uppsatsen i detta nummer av Ekohydrologi är en delrapport från projektet Närsaltförluster från åker runt Ringsjön. Undersökningen sker på uppdrag av Länsstyrelsen i Malmöhus län. Den andra uppsatsen är en delrapport från projektet Odlingsåtgärder för minskning av nitratutlakning på sandjord. Den tredje uppsatsen gäller en specialundersökning Referensyta för åkermarkens växtnäringsbidrag. Objektet är Nybroån i Skåne. Den fjärde artikeln är en delrapport och den femte en slutrapport från två norrländska skiftesförsök under projektet Läckage av växtnäring till yt- och grundvatten.

Authors/Creators:Brink, Nils and Gustavsson, Arne S. and Ulén, Barbro and Gustafsson, Arne and Torstensson, Gunnar
Title:Växtnäringsförluster runt Ringsjön
Subtitle:Fånggröda efter korn : Växtnärningsförluster från åker i Nybroåns avrinningområde : Växtnäringsförluster i Vagle : Växtnäringsförluster i Offer
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :1984
Number:15
Number of Pages:52
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvård, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:91-576-1866-6
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Additional Information:Publikationen är borttagen från arkivet 6 oktober 2010, efter önskemål från Institutionen för mark och miljö. För tryckt version, kontakta institutionen eller SLU-biblioteket. The publication was removed from the archive on October 6 2010, after a request from the Department of soil and environment. For a printed version, contact the department or the SLU Library.
Publication Type:Report
Full Text Status:None
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Obsolete subject words > INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS > Water in nature and society
Keywords:växtnäringsläckage, nitratutlakning, ytvatten, grundvatten, växtnäringsförlust
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-767
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-767
ID Code:5265
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:22 Sep 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:38

Repository Staff Only: item control page