Home About Browse Search
Svenska


Fånggröda och delad giva vid potatisodling

Förluster av växtnäring från sandjord : Växtnäringsförluster i Boda : Vattenföroreningar från tippen i Erstorp : ett rättsfall

Kreuger, Jenny and Brink, Nils and Gustavsson, Arne and Gustafson, Arne and Torstensson, Gunnar (1984). Fånggröda och delad giva vid potatisodling. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 17
[Report]

Full text not available from this repository.

Abstract

Den första uppsatsen i detta nummer av Ekohydrologi är en delrapport från projektet Minskning av kväveutlakning på sandjord. Den andra och den tredje uppsatsen är delrapporter från projektet Odlingsåtgärders inverkan på vattnets kvalitet. Den fjärde uppsatsen utgör en överarbetning av en bilaga till Linköpings tingsrätt i ett mål om förorening av dricksvatten från en soptipp.

Authors/Creators:Kreuger, Jenny and Brink, Nils and Gustavsson, Arne and Gustafson, Arne and Torstensson, Gunnar
Title:Fånggröda och delad giva vid potatisodling
Subtitle:Förluster av växtnäring från sandjord : Växtnäringsförluster i Boda : Vattenföroreningar från tippen i Erstorp : ett rättsfall
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :1984
Number:17
Number of Pages:54
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:91-576-2073-3
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Additional Information:Publikationen är borttagen från arkivet 6 oktober 2010, efter önskemål från Institutionen för mark och miljö. För tryckt version, kontakta institutionen eller SLU-biblioteket. The publication was removed from the archive on October 6 2010, after a request from the Department of soil and environment. For a printed version, contact the department or the SLU Library.
Publication Type:Report
Full Text Status:None
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Obsolete subject words > INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS > Water in nature and society
Keywords:vattenförorening, växtnäringsläckage, växtnäringsförlust
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-765
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-765
ID Code:5268
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:22 Sep 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:38

Repository Staff Only: item control page