Home About Browse Search
Svenska


Förluster av kväve och fosfor runt Ringsjön

Förluster av växtnäring från lerjordar i Skåne : Växtnäringsförluster från åker på Uppsala-slätten : Dricksvattenkvalitet i Uppsalaregionen : Rörligheten hos MCPA och diklorprop : Ytavrinningsförluster av cyanazin

Gustavsson, Arne and Brink, Nils and Ivarsson, Kjell and Tomassen, Berit and Wiksten, Björn and Lindgren, Christina and Wahlberg, Margaretha and Kreuger, Jenny and Ulén, Barbro (1985). Förluster av kväve och fosfor runt Ringsjön. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 19
[Report]

Full text not available from this repository.

Abstract

Den första uppsatsen i detta nummer av Ekohydrologi är en delrapport från projektet Närsaltförluster från åker runt Ringsjön. Den andra uppsatsen är en delrapport från projektet Odlingsåtgärders inverkan på vattnets kvalitet. Den tredje och fjärde uppsatsen gäller projektet Regional undersökning av dräneringsvatten och dricksvatten i Uppland. Undersökningen har gjorts i samarbete med Fyrisskolan i Uppsala. Den femte uppsatsen är slutrapport för projektet Utlakning och avrinning av bekämpningsmedel. Den sjätte uppsatsen är slutrapport om projektet Yttransport av bekämpningsmedel cyanazin.

Authors/Creators:Gustavsson, Arne and Brink, Nils and Ivarsson, Kjell and Tomassen, Berit and Wiksten, Björn and Lindgren, Christina and Wahlberg, Margaretha and Kreuger, Jenny and Ulén, Barbro
Title:Förluster av kväve och fosfor runt Ringsjön
Subtitle:Förluster av växtnäring från lerjordar i Skåne : Växtnäringsförluster från åker på Uppsala-slätten : Dricksvattenkvalitet i Uppsalaregionen : Rörligheten hos MCPA och diklorprop : Ytavrinningsförluster av cyanazin
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :1985
Number:19
Number of Pages:68
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:91-576-2317-1
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Additional Information:Publikationen är borttagen från arkivet 6 oktober 2010, efter önskemål från Institutionen för mark och miljö. För tryckt version, kontakta institutionen eller SLU-biblioteket. The publication was removed from the archive on October 6 2010, after a request from the Department of soil and environment. For a printed version, contact the department or the SLU Library.
Publication Type:Report
Full Text Status:None
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Obsolete subject words > INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS > Water in nature and society
Keywords:kväve, fosfor, bekämpningsmedel, växtnäringsläckage, växtnäringsförlust, dricksvatten
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-760
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-760
ID Code:5270
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:21 Sep 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:38

Repository Staff Only: item control page