Home About Browse Search
Svenska


Rörlighet hos MCPA och diklorprop på sandjord

Utlakning från en grovmojord i Halland : Åkermarkens erosion : Förluster av kväve och fosfor runt Ringsjön : Växtnäringsläckage och motåtgärder : Bekämpningsmedel i åar och grundvatten

Kreuger, Jenny and Ivarsson, Kjell and Brink, Nils and Ulén, Barbro and Gustavsson, Arne S. and Gustafson, Arne (1985). Rörlighet hos MCPA och diklorprop på sandjord. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 20
[Report]

Full text not available from this repository.

Abstract

Den första uppsatsen i detta nummer av Ekohydrologi är en slutrapport för projektet Utlakning och avrinning av bekämpningsmedel. Den andra uppsatsen är en första delrapport för projektet Kväveutlakning på en sandjord i Halland. Projektet drivs ihop med hushållningssällskapet därstädes. Den tredje uppsatsen är slutrapport för projektet Åkermarkens erosion. Den fjärde uppsatsen är en delrapport för projektet Närsaltförluster från åker runt Ringsjön. De femte och sjätte bidragen är föredrag hållna vid Svenska Naturskyddsföreningens naturkonferens 15 november 1985.

Authors/Creators:Kreuger, Jenny and Ivarsson, Kjell and Brink, Nils and Ulén, Barbro and Gustavsson, Arne S. and Gustafson, Arne
Title:Rörlighet hos MCPA och diklorprop på sandjord
Subtitle:Utlakning från en grovmojord i Halland : Åkermarkens erosion : Förluster av kväve och fosfor runt Ringsjön : Växtnäringsläckage och motåtgärder : Bekämpningsmedel i åar och grundvatten
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :1985
Number:20
Number of Pages:67
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:91-576-2545-X
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Additional Information:Publikationen är borttagen från arkivet 6 oktober 2010, efter önskemål från Institutionen för mark och miljö. För tryckt version, kontakta institutionen eller SLU-biblioteket. The publication was removed from the archive on October 6 2010, after a request from the Department of soil and environment. For a printed version, contact the department or the SLU Library.
Publication Type:Report
Full Text Status:None
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Obsolete subject words > INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS > Water in nature and society
Keywords:bekämpningsmedel, utlakning, erosion, växtnäringsläckage, kväve, fosfor, växtnäringsförlust, grundvatten, ytvatten
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-759
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-759
ID Code:5272
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:21 Sep 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:38

Repository Staff Only: item control page