Home About Browse Search
Svenska


Toxicitetstest för pesticider med protozoer

Odlingsåtgärders inverkan på kvalitet hos yt- och grundvatten : Lakning av fosfor ur jordar : Vådan av proteingödsling : värdera miljön : Bekämpningsmedel : utlakning från åkermark

Loeper, Birgit and Brink, Nils and Gustafson, Arne and Torstensson, Gunnar and Ulén, Barbro and Kreuger, Jenny (1986). Toxicitetstest för pesticider med protozoer. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 21
[Report]

Full text not available from this repository.

Abstract

I Sverige har man levt i förvissningen om att kemiska bekämpningsmedel bryts ner så effektivt i jorden att de inte kunde nå vattendrag och än mindre grundvatten. Uppståndelsen blev därför stor när vi fann halter i skånska åar som kunde skada såväl växt- och djur-livet i åarna som en del känsliga grönsakskulturer på land. Detta var i och för sig ingen ny kunskap, men att det var så pass utbrett viste vi inte, även om vi kunde räka oss till det på grund av våra studier av bekämpningsmedlens rörlighet i åkermark och på grund av utländska erfarenheter. (Se Ekohydrologi nr 20.) En annan viktig fråga är hur de marklevande små krypen mår när de duschas med sprutvätskor. I den två uppsatserna Toxicitetstest för pesticider med protozoer och Bekämpningsmedel - Utlakning från åkermark (tidigare publicerad i Konsulentavdelningens rapporter. Allmänt 84) behandlas dessa livsviktiga frågor. I motsats till bekämpningsmedlens sidoeffekter har växtnäringsämnenas betydelse för vattendrag, sjöar, hav och grundvatten diskuterats i årtionden mot bakgrunden av en omfattande forskning på alla fronter. Våra bidrag gäller jordbrukets andel och omfattar dels en registrerande, dels en orsakanalyserande del. Det förstnämnda löper i Naturvårdsverkets Program för övervakning av miljökvalitet (PMK)med försök i stora åkerskiften och det det sistnämnda i särskilt anlagda storruteförsök där olika styrande faktorer kan bemästras. Uppsatsen Odlingsårgärders inverkan på kvalitet hos yt- och grundvatten är vår senaste årsrapport till PMK och Lakning av fosfor ur jordar är en specialundersökning som knutits till PMK-nätet. Ekonomiska styrmedel är troligen det mest effektiva för att dämpa kväveläckaget. Konstgödselpris och spannmålspris inbegripet kvalitetsbetalning för protein är faktorer som påverkar gödslingen och därmed läckaget. Den frågan har också vållat livlig pressdebatt och behandlas i uppsatsen Vådan av proteingödsling.

Authors/Creators:Loeper, Birgit and Brink, Nils and Gustafson, Arne and Torstensson, Gunnar and Ulén, Barbro and Kreuger, Jenny
Title:Toxicitetstest för pesticider med protozoer
Subtitle:Odlingsåtgärders inverkan på kvalitet hos yt- och grundvatten : Lakning av fosfor ur jordar : Vådan av proteingödsling : värdera miljön : Bekämpningsmedel : utlakning från åkermark
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :1986
Number:21
Number of Pages:60
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:91-576-2704-5
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Additional Information:Publikationen är borttagen från arkivet 6 oktober 2010, efter önskemål från Institutionen för mark och miljö. För tryckt version, kontakta institutionen eller SLU-biblioteket. The publication was removed from the archive on October 6 2010, after a request from the Department of soil and environment. For a printed version, contact the department or the SLU Library.
Publication Type:Report
Full Text Status:None
Subjects:Obsolete subject words > INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS > Water in nature and society
Keywords:toxicitet, bekämpningsmedel, utlakning, proteingödsling, fosfor, protozoer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-758
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-758
ID Code:5275
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:21 Sep 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:38

Repository Staff Only: item control page