Home About Browse Search
Svenska


Fånggröda efter skörd. - Läckage av växtnäring från åker i Nybroåns vattensystem. - Stallgödslad och konstgödslad åker läcker växtnäring. - Kväveläckage vid försök med nitrifikationshämmare. - Kväve och fosfor ... - Kväve och fosfor

Gustafson, Arne and Torstensson, Gunnar and Ellström, Solweig and Brink, Nils (1987). Fånggröda efter skörd. - Läckage av växtnäring från åker i Nybroåns vattensystem. - Stallgödslad och konstgödslad åker läcker växtnäring. - Kväveläckage vid försök med nitrifikationshämmare. - Kväve och fosfor ... - Kväve och fosfor. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 24
[Report]

Full text not available from this repository.

Abstract

Frågan om växtnäringsläckage till vattendrag, sjöar, hav och grundvatten fortsätter att vara hett stoff i miljödebatten. Själva drar vi vårt strå till stacken med rapporter från vår försöksverksamhet, som har det yttersta målet att finna odlingsmetoder mot föroreningar. Ett sätt att minska kväveläckaget är att så fånggrödor på hösten efter skörden av stråsäd, ett annat är att så in fånggrödorna redan på våren. Den första uppsatsen är slutrapport för ett försök på sandjord i Halland och gäller sålunda Fänggröda efter skörd. I en annan slutrapport, Läckage av växtnäring från åker i Nybroåns vattensystem, belyses odlingsåtgärders betydelse för förlusterna av en rad viktiga ämnen. Stallgödsel kontra konstgödsel är ett mycket brännbart diskussionsämne i miljösammanhang. Detsamma gäller bruket av nitrifikationshämnare. I fyra lägesrapporter behandlas dessa ting.

Authors/Creators:Gustafson, Arne and Torstensson, Gunnar and Ellström, Solweig and Brink, Nils
Title:Fånggröda efter skörd. - Läckage av växtnäring från åker i Nybroåns vattensystem. - Stallgödslad och konstgödslad åker läcker växtnäring. - Kväveläckage vid försök med nitrifikationshämmare. - Kväve och fosfor ... - Kväve och fosfor
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :1987
Number:24
Number of Pages:41
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:91-576-3089-5
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Additional Information:Publikationen är borttagen från arkivet 6 oktober 2010, efter önskemål från Institutionen för mark och miljö. För tryckt version, kontakta institutionen eller SLU-biblioteket. The publication was removed from the archive on October 6 2010, after a request from the Department of soil and environment. For a printed version, contact the department or the SLU Library.
Publication Type:Report
Full Text Status:None
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:fånggröda, växtnäringsläckage, konstgödsel, kväve, kväveläckage, fosgor, stallgödsel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-208
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-208
ID Code:5278
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:22 Sep 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:38

Repository Staff Only: item control page