Home About Browse Search
Svenska


Losses of phosphorus and nitrogen to lake Ringsjön. - Regional vattenundersökning söder och öster om Ringsjön. - Vattenkvalitet och jordbruksdrift inom Ringsjöområdet. - Nitrifikationshämmare eller svält mot kväveläckage. - Näringsflöden ...

Brink, Nils and Meulen, Klaas van der and Fagerholm, Petra and Kreuger, Jenny and Torstensson, Gunnar (1987). Losses of phosphorus and nitrogen to lake Ringsjön. - Regional vattenundersökning söder och öster om Ringsjön. - Vattenkvalitet och jordbruksdrift inom Ringsjöområdet. - Nitrifikationshämmare eller svält mot kväveläckage. - Näringsflöden ... Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 25
[Report]

Full text not available from this repository.

Abstract

Diskussionen om eutrofiering av Ringsjön har understundom gått höga. Främst har frågan gällt orsakerna till och ansvaret för situationen i sjön. I tre uppsatser i detta nummer av Ekohydrologi finner vi svaret på en del av frågorna. De två första uppsatserna är rapporter över undersökningar som gjorts på uppdrag av Länsstyrelsen i Malmöhus län. Den tredje är ett examensarbete. Nitrifikationshämmare används runt om i världen för ökning av skördar efter spridning av olika gödselmedel på hösten. Utlakning av kväve kan därmed tänkas minska. Utsvältning av jorden på kväve är ett annat sätt att minska förlusterna. Båda dessa ting behandlas i den fjärde uppsatsen, som utgör slutrapport av ett försök i Västergötland. Avdelningen medverkar i Programmet för övervakning av miljökvalitet (PMK) fortsatten 1985/86. Årsrapporten för nämda år har publicerats på annat håll. För att den skall nå en vidare krets publiceras den också i Ekohydrologi.

Authors/Creators:Brink, Nils and Meulen, Klaas van der and Fagerholm, Petra and Kreuger, Jenny and Torstensson, Gunnar
Title:Losses of phosphorus and nitrogen to lake Ringsjön. - Regional vattenundersökning söder och öster om Ringsjön. - Vattenkvalitet och jordbruksdrift inom Ringsjöområdet. - Nitrifikationshämmare eller svält mot kväveläckage. - Näringsflöden ...
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :1987
Number:25
Number of Pages:50
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:91-576-3260-X
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Additional Information:Delar av rapporten på engelska Publikationen är borttagen från arkivet 6 oktober 2010, efter önskemål från Institutionen för mark och miljö. För tryckt version, kontakta institutionen eller SLU-biblioteket. The publication was removed from the archive on October 6 2010, after a request from the Department of soil and environment. For a printed version, contact the department or the SLU Library.
Publication Type:Report
Full Text Status:None
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:phosphorus, nitrogen, fosfor, kväve, vattenkvalitet, nitrifikationshämnare, växtnäringsläckage, ytvatten, eutrofiering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-207
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-207
ID Code:5279
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:22 Sep 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:38

Repository Staff Only: item control page