Home About Browse Search
Svenska


Deposition av spårelement med nederbörden. - Utlakning av spårelement från odlad jord - Fosforerosion vid vallodling och skyddszon med gräs. - Växtnäringsläckage efter vallbrott. - Avrinning och växtnäringstransport från åkermark

Andersson, Arne and Gustafson, Arne and Torstensson, Gunnar and Ulén, Barbro and Ellström, Solweig (1988). Deposition av spårelement med nederbörden. - Utlakning av spårelement från odlad jord - Fosforerosion vid vallodling och skyddszon med gräs. - Växtnäringsläckage efter vallbrott. - Avrinning och växtnäringstransport från åkermark. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 26
[Report]

Full text not available from this repository.

Abstract

De två första uppsatserna i detta nummer av Ekohydrologi rör deposition och utlakning av spårelement från odlad jord. Undersökningarna har bedrivits i samarbete med avdelningen för marklära. I den tredje uppsatsen redovisas undersökningar över huruvida en vall eller en skyddszon med gräs skulle kunna dämpa fosforerosionen från åkermarken till vattendragen. Den fjärde uppsatsen behandlar frågan om hur stort växtnäringsläckaget är i samband med vallbrott. Det gäller mellansvenska förhållanden. Avdelninges medverkan i övervakningen av miljökvalitet fortsatte även under 1986/87. Årsrapporten för nämda år har publicerats på annat håll. För att nå en vidare krets publiceras den också i Ekohydrologi. Numera ligger detta avdelningsprogram inte inom PMK utan har överflyttats till "Jordbruksverkets recipientkontroll" (JRK).

Authors/Creators:Andersson, Arne and Gustafson, Arne and Torstensson, Gunnar and Ulén, Barbro and Ellström, Solweig
Title:Deposition av spårelement med nederbörden. - Utlakning av spårelement från odlad jord - Fosforerosion vid vallodling och skyddszon med gräs. - Växtnäringsläckage efter vallbrott. - Avrinning och växtnäringstransport från åkermark
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :1988
Number:26
Number of Pages:54
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:91-576-3627-3
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Additional Information:Publikationen är borttagen från arkivet 6 oktober 2010, efter önskemål från Institutionen för mark och miljö. För tryckt version, kontakta institutionen eller SLU-biblioteket. The publication was removed from the archive on October 6 2010, after a request from the Department of soil and environment. For a printed version, contact the department or the SLU Library.
Publication Type:Report
Full Text Status:None
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:utlakning, fosforerosion, fosfor, växtnäringsläckage, avrinning, transport, växtnäring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-206
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-206
ID Code:5280
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:22 Sep 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:38

Repository Staff Only: item control page