Home About Browse Search
Svenska


Närsaltsförluster från mindre avrinningsområden inom jordbrukets recipientkontroll i Sverige. - Avrinning och växtnäringsförluster från JRK:s stationsnät agrohydrologiska året 90/91 samt långtidsöversikt för 1977/90. - Odlingsåtgärder ...

Ulén, Barbro and Hoffman, Markus (1992). Närsaltsförluster från mindre avrinningsområden inom jordbrukets recipientkontroll i Sverige. - Avrinning och växtnäringsförluster från JRK:s stationsnät agrohydrologiska året 90/91 samt långtidsöversikt för 1977/90. - Odlingsåtgärder ... Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 29
[Report]

Full text not available from this repository.

Abstract

1. Sedan andra halvåret 1988 undersöks 11 mindre avrinningsområden i Sverige inom "jordbrukets recipientkontroll". Dessa är utvalda för att representera olika typer av jordbruksinriktningar och jordarter. I eller i anslutning till fem av områdena finns ett enskilt försöksfält som i flera fall studeras sedan mitten av 70-talet. Förlusterna av växtnäring och andra ämnen med yt- och dräneringsvattnet relateras till odlingsåtgärderna på fältet. 2. Med målsättningen att inom valda jordbruksområden studera odlingsåtgärdernas inverkan på yt- och grundvatten anlades den första stationen 1972. Stationsnätet utökades med flera observationsfält och övergick 1975 till PMK (Programmet för övervakning av miljökvalitet). Som mest var 17 stationer på olika observationsfält i drift. Från och med 1989 ingår fälten i JRK (Jordbrukets recipientkontroll). I denna rapport redovisas resultat från det agrohydrologiska året (juli-juni) 1990/91 samt en översikt över långtidsutveckling från 1977/90. 3. År 1988 påbörjades provtagning av dräneringsvatten från 17 fält i Malmöhus län på länsstyrelsens uppdrag. Målsättningen är att inom ramen för JRK studera odlingsåtgärdernas inverkan på förlusterna av växtnäringsämnen från fält i olika delar av länet.

Authors/Creators:Ulén, Barbro and Hoffman, Markus
Title:Närsaltsförluster från mindre avrinningsområden inom jordbrukets recipientkontroll i Sverige. - Avrinning och växtnäringsförluster från JRK:s stationsnät agrohydrologiska året 90/91 samt långtidsöversikt för 1977/90. - Odlingsåtgärder ...
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :1992
Number:29
Number of Pages:53
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Additional Information:Publikationen är borttagen från arkivet 7 oktober 2010, efter önskemål från Institutionen för mark och miljö. För tryckt version, kontakta institutionen eller SLU-biblioteket. The publication was removed from the archive on October 7 2010, after a request from the Department of soil and environment. For a printed version, contact the department or the SLU Library.
Publication Type:Report
Full Text Status:None
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:avrinning, växtnäringsläckage, växtnäringsförlust
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-202
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-202
ID Code:5285
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:22 Sep 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:38

Repository Staff Only: item control page