Home About Browse Search
Svenska


Inverkan av olika bearbetningstidpunkter på kvävemineraliseringen under vinterhalvåret och på kväveutlakningen i odlingssystem med och utan fånggröda

Stenberg, Maria and Aronsson, Helena and Rydberg, Tomas and Lindén, Börje and Gustafson, Arne (1999). Inverkan av olika bearbetningstidpunkter på kvävemineraliseringen under vinterhalvåret och på kväveutlakningen i odlingssystem med och utan fånggröda. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 29
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Resultaten i projektet under åren 1993-1999 har tydligt visat, att tidpunkt för jordbearbetning och val av jordbearbetningsmetoder på hösten starkt påverkar kvävemineraliseringen i marken under hösten och vintern och därmed även risken för utlakning av kväve. Innehållet av mineralkväve i marken på hösten har varit betydligt större i tidigt bearbetade led än där bearbetningen senarelagts. Likaså har den ackumulerad utlakningen av nitrat varit störst från de tidigt bearbetade försöksrutorna. Vårplöjning har inneburit minst utlakning av nitrat liksom den lägsta mineraliseringen av kväve i marken under höst och vinter. Stubbearbetning tidigt på hösten för att bland annat bruka in skörderesterna ytligt för jämnare fördelning har i detta försök inneburit en betydande ökning av utlakningsriskerna. Det har ansetts att inbrukning av halm på hösten medför ökad immobilisering av kväve och därmed minskning av utlakningen. Hittills har effekterna av nedbrukning eller ej av halm varit mycket små och visar på olika resultat olika år. Det är alltså ännu för tidigt att dra slutsatser om hur bearbetningsåtgärderna i kombination med halmbehandlingarna påverkar risken för kväveutlakning. Effekten av halmnedbrukning årligen kan vara betydligt mer långsiktig än vi hittills kunnat studera. Skörden i försöket har i genomsnitt för de sex skördeåren varit lägre efter sen plöjning och efter vårplöjning än efter sen höstplöjning med fånggröda eller föregående stubbearbetning och efter tidig höstplöjning. Dessa ledvisa skördeminskningar i försöket har berott på kraftiga skördeminskningar enskilda år. Dels har dessa minskningar berott på kvickrots infektion i led där bearbetningen senarelagts, framför allt i det vårplöjda ledet, och dels har fåglars skadeverkningar orsakat stora skördebortfall år då tidig sådd praktiserats i det vårplöjda ledet.

Authors/Creators:Stenberg, Maria and Aronsson, Helena and Rydberg, Tomas and Lindén, Börje and Gustafson, Arne
Title:Inverkan av olika bearbetningstidpunkter på kvävemineraliseringen under vinterhalvåret och på kväveutlakningen i odlingssystem med och utan fånggröda
Series Name/Journal:Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
Year of publishing :1999
Number:29
Number of Pages:18
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1102-6995
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Agronomy
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:jordbearbetning, bearbetningstidpunkt, bearbetningsmetod, kvävemineralisering, kväveläckage, fånggröda
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-779
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-779
ID Code:5301
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management
Deposited By: Elisabeth Bölenius
Deposited On:22 Sep 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits