Home About Browse Search
Svenska


Avrinning och växtnäringsförluster från JRK:s stationsnät för agrohydrologiska året 1993/94 samt en långtidsöversikt

Kyllmar, Katarina and Johansson, Göran and Hoffmann, Markus (1995). Avrinning och växtnäringsförluster från JRK:s stationsnät för agrohydrologiska året 1993/94 samt en långtidsöversikt. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 38
[Report]

[img] PDF
685kB

Abstract

Målsättningen med undersökningen är att inom valda jordbruksområden kontrollera odlingsårgärdernas inverkan på kvaliteten hos yt- och grundvatten. Projektet startade 1972 med ett första observationsfält och 1975 tog PMK (Programmet för övervakning av miljökvalitet) över, varvid målsättningen enligt ovan formulerades. Då fanns 7 fält och fler kom att anläggas, så att de flesta av dagen 16 stationer var i bruk redan 1977. Från och med 1989 ingår observationsfälten som ett delprogram inom den nationella miljöövervakningen. I redovisningen finns dessutom med de två fält i Östergötland som observerats på samma sätt som de övriga men på uppdrag av länsstyrelsen. I denna rapport redovisas i första hand resultaten för det agrohydrologiska året juli-juni) 1993/94, men även långtidsutvecklingen återfinns i tabell- och figurform, som längst för perioden 1974/94. avrinning, kvävehalt och kvävetransporter liksom grundvattentryck kommenteras medan övriga resultat endast redovisas i rabeller och figurer. Tabellerna omfattar i huvudsak perioden 1977/93 medan figurerna visar hela den period fälten observerats. Sammanlagt omfattar rapporten 253 observationsår.

Authors/Creators:Kyllmar, Katarina and Johansson, Göran and Hoffmann, Markus
Title:Avrinning och växtnäringsförluster från JRK:s stationsnät för agrohydrologiska året 1993/94 samt en långtidsöversikt
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :1995
Number:38
Number of Pages:31
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:kväve, avrinning, växtnäringsläckage, utlakning, jordbruksområde
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-227
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-227
ID Code:5305
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management
Deposited By: Melle Andersson
Deposited On:18 Oct 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits